Open Journal Systems @ Academicon


Kilka słów wprowadzenia.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line) 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

The Biblical Annals

Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II poświęcone studiom biblijnym w zakresie Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej. Obejmuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym.

The Biblical Annals jest rocznikiem naukowym redagowanym od 1954 przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie jako zeszyt pierwszy Roczników Teologiczno-Kanonicznych (do 1987), następnie Roczników Teologicznych (do 2008) i wreszcie jako samodzielne Roczniki Biblijne (2009-2010). Od roku 2011 nosi nowy tytuł angielskojęzyczny oraz nabrało charakteru międzynarodowego i wielojęzykowego Od roku 2013 ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty ukazuje się raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

1 - 2 z 2 elementów