The Biblical Annals

„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

„The Biblical Annals” jest czasopismem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie ukazywało się ono jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny, „The Biblical Annals”. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku.


Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

–  SCOPUS

– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)

– ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCO

– European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

– Google Scholar

Arianta

– Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)

– Humanities Journals (BazHum)
– Index Copernicus (IC)

POL-Index

– Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

 

 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.


Vol 8, No 4 (2018): (65) The Biblical Annals

Spis treści

Nowy Testament

Marcin Kowalski
PDF
491-543
Henryk Witczyk
PDF
545-565
Adam Kubiś
PDF
567-586
Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska
PDF
587-606

Varia

Michał Marciak
607-624

Recenzje

Matteo Crimella
625-629
Mariusz Rosik
PDF
631-633
Anna Rambiert-Kwaśniewska
635-638
Marcin Kowalski
639-644
Krzysztof Wojciech Mielcarek
645-650
Andrzej Paweł Cekiera
PDF
651-654


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.