The Biblical Annals

Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II poświęcone studiom biblijnym w zakresie Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej. Obejmuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym.

„The Biblical Annals” jest rocznikiem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie czasopismo ukazywało się jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny oraz nabrało charakteru międzynarodowego i wielojęzykowego. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Index Copernicus (IC)
– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 


Vol 7, Nr 3 (2017): (64) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Marcin Zieliński
307-322

Literatura międzytestamentalna

Kamil Jan Kowalski
323-345

Nowy Testament

Artur Malina
347-358
Krzysztof W. Mielcarek
359-373

Recenzje

Marcin Kowalski
375-379
Adam Kubiś
381-387
Adam Kubiś
389-392
Rajmund Pietkiewicz
393-398
Waldemar Chrostowski
399-407
Anna Oracz
409-411


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland