The Biblical Annals

Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II poświęcone studiom biblijnym w zakresie Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej. Obejmuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym.

"The Biblical Annals" jest rocznikiem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie czasopismo ukazywało się jako zeszyt pierwszy "Roczników Teologiczno-Kanonicznych" (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie "Roczników Teologicznych" (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne "Roczniki Biblijne" (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny oraz nabrało charakteru międzynarodowego i wielojęzykowego. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 6, Nr 4 (2016): (63) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Andrzej Piwowar
PDF
527-600
Łukasz Krzysztof Tobola
PDF
601-610

Nowy Testament

Marcin Kowalski
PDF
611-654
Zbigniew Tadeusz Grochowski
655-688

Recenzje

Maciej Münnich
PDF
689-694
Marcin Biegas
PDF
695-698
Roman Mazur
PDF
699-706
Adam Kubiś
707-714
Janusz Kręcidło
715-717
Krzysztof Mielcarek
719-723


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland