The Biblical Annals

Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II poświęcone studiom biblijnym w zakresie Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej. Obejmuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym.

The Biblical Annals jest rocznikiem naukowym redagowanym od 1954 przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie jako zeszyt pierwszy Roczników Teologiczno-Kanonicznych (do 1987), następnie Roczników Teologicznych (do 2008) i wreszcie jako samodzielne Roczniki Biblijne (2009-2010). Od roku 2011 nosi nowy tytuł angielskojęzyczny oraz nabrało charakteru międzynarodowego i wielojęzykowego Od roku 2013 ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty ukazuje się raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 6, Nr 3 (2016): The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Arnold Jan Zawadzki
PDF
325-356
Andrzej Piwowar
PDF
357-417

Literatura międzytestamentalna

Grzegorz Mariusz Baran
PDF
419-457

Nowy Testament

Adam Kubiś
PDF
459-493

Recenzje

Janusz Adam Lemański
495-500
Anna Oracz
501-504
Janusz Kręcidło
505-507
Kamil Jan Kowalski
PDF
509-512
Bartosz Adamczewski
513-517
Matteo Crimella
519-523


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland