Open Journal Systems

Mark T. Finney, Honour and Conflict in the Ancient World. 1 Corinthians in Its Greco-Roman Social Setting (LNTS 460; London – New York: T & T Clark 2012)

Marcin Kowalski

Abstrakt


Book review: Mark T. Finney, Honour and Conflict in the Ancient World. 1 Corinthians in Its Greco-Roman Social Setting (LNTS 460; London – New York: T & T Clark 2012) Hardback. Pp. XVII + 288. $136. ISBN 9780567057723

Słowa kluczowe


Nowy Testament; honor; socjologia; antropologia kulturowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.