Open Journal Systems

Gianni Barbiero, “Tu mi hai sedotto, Signore”. Le confessioni di Geremia alla luce della sua vocazione profetica (Studia Analecta Biblica 2, Rome: Gregorian & Biblical Press 2013)

Wojciech Pikor

Abstrakt


Book review: Gianni Barbiero, “Tu mi hai sedotto, Signore”. Le confessioni di Geremia alla luce della sua vocazione profetica (Studia Analecta Biblica 2, Rome: Gregorian & Biblical Press 2013)

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.06


Słowa kluczowe


Księga Jeremiasza; wyznania Jeremiasza; powołanie prorockie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A.R. Diamond, The Confessions of Jeremiah in Context. Scenes of Prophetic Drama, JSOT.S 45, Sheffield 1987.

F.D. Hubmann, Untersuchungen zu den Konfessionen Jer. 11,18–12,6 und Jer. 15,10-21, FzB 30, Würzburg 1978.

W.L. Holladay, Jeremiah 1. A Commentary on the Book of Prophet Jeremiah. Chapters 1–25, Hermeneia, Philadelphia 1986.

N. Ittmann, Die Konfessionen Jeremias. Ihre Bedeutung für die Verkündigung der Propheten, Neukirchen-Vluyn 1981.

W. McKane, A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah. I. Jeremiah I–XXV, ICC, Edinburgh 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.