Open Journal Systems

Jeffrey W. Aernie, Is Paul also among the Prophets? An Examination of the Relationship between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians (LNTS 467; London – New York: T&T Clark 2012)

Marcin Kowalski

Abstrakt


Jeffrey W. Aernie, Is Paul also among the Prophets? An Examination of the Relationship between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians (LNTS 467; London – New York: T&T Clark 2012). Pp. XV+296. $136. ISBN 9780567175724 (hardback)


Słowa kluczowe


Nowy Testament; Pisma Pawłowe; 2 List do Koryntian; prorocy

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.