Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zainteresowany/a złożeniem tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie, prosimy o zapoznanie się ze stroną zawierającą informację o charakterze, zakresie treści oraz sekcjach „The Biblical Annals”.

Należy również przeczytać i uwzględnić w składanym dokumencie do publikacji wytyczne dla autorów.

Autorzy powinni zarejestrować się na stronie czasopisma przed złożeniem danego artykułu do publikacji; jeśli już są zarejestrowani, należy się zalogować i przejść kolejne kroki prostego procesu prowadzącego do złożenia tekstu.The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.