Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania tego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdująych się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy powszechnej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako system przyjmujący i zarządzający czasopismami, które są publikowane przez naukowców danego fakultetu (zobacz Open Journal Systems).

 The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland