Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania tego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdująych się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy powszechnej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako system przyjmujący i zarządzający czasopismami, które są publikowane przez naukowców danego fakultetu (zobacz Open Journal Systems).

 The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.