Vol 8, No 3 (2018)

(65) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska
297-317

Nowy Testament

Tomasz Bartłomiej Bąk
319-361
Marcin Wojciech Moj
363-377
Adam Kubiś
PDF
379-420
Marcin Kowalski
PDF
421-456

Recenzje

Bartosz Adamczewski
457-460
Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska
PDF
461-467
Krzysztof Pilarczyk
PDF
469-471
Mariusz Szmajdziński
PDF
473-478
Mirosław Stanisław Wróbel
PDF
479-483
Marcin Zieliński
PDF
485-488


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.