Vol 6, No 1 (2016)

(63) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Janusz Adam Lemański
PDF
5-44
Danilo Verde
45-72
Andrzej Piwowar
PDF
73-105
Jolanta Judyta Pudełko
107-126

Recenzje

Mariusz Rosik
127-129
Janusz Adam Lemański
131-139
Tomasz Bartłomiej Bąk
PDF
141-146
Edward Lipiński
147-149
Grzegorz Szamocki
151-157
Andrzej Piwowar
PDF
159-166


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.