Vol 4, No 1 (2014)

(61) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Edward Lipiński
9-41
Wojciech Pikor
41-55
Andrzej Piwowar
PDF
57-96

Nowy Testament

Marcin Kowalski
97-120
Adam Kubiś
121-145

Varia

Anna, Weronika, Łukasz Oracz, Orel, Darowski
PDF
147-174
Andrzej Zaborski
PDF
175-194

Recenzje

Stefan Szymik
195-202
Waldemar Chrostowski
PDF
203-208
Leszek Misiarczyk
PDF
209-212
Marcin Kowalski
213-218
Marcin Kowalski
219-226
Marcin Kowalski
227-232
Marcin Kowalski
233-240

Sprawozdania

Marcin Kowalski
PDF
241-254
Dariusz Dziadosz
PDF
255-260
Krzysztof Mielcarek
PDF
261-264
Mariusz Rosik
265-268


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.