Vol 6, No 4 (2016)

(63) The Biblical Annals

Spis treści

Stary Testament

Andrzej Piwowar
PDF
527-600
Łukasz Krzysztof Tobola
PDF
601-610

Nowy Testament

Marcin Kowalski
PDF
611-654
Zbigniew Tadeusz Grochowski
655-688

Recenzje

Maciej Münnich
PDF
689-694
Marcin Biegas
PDF
695-698
Roman Mazur
PDF
699-706
Adam Kubiś
707-714
Janusz Kręcidło
715-717
Krzysztof Mielcarek
719-723


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.