Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, Nr 2 (2013): (60) The Biblical Annals Jonathan Stökl, Prophecy in the Ancient Near East. A Philological and Sociological Comparison (Culture and History of the Ancient Neat East 56; Leiden – Boston: Brill, 2012). Pp 297. € 110, $ 151. ISBN 978-9-004-22992-1 Abstrakt   PDF (English)
Wojciech Pikor
 
Vol 6, Nr 1 (2016): (63) The Biblical Annals Metaphor As Knowledge. A Hermeneutical Framework for Biblical Exegesis with a Sample Reading from the Song of Songs (Song 8:10) Abstrakt   PDF (English)
Danilo Verde
 
Vol 55, Nr 1 (2008): Roczniki Teologiczne La storia testuale del Libro del Siracide Abstrakt   PDF (Italiano)
Andrzej Piwowar
 
Vol 53, Nr 1 (2006): Roczniki Teologiczne "[...] and thus all Israel will be saved" (Rom 11:26). The Question about the Moment in the History of Salvation Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Rakocy
 
Vol 53, Nr 1 (2006): Roczniki Teologiczne Philosophical Vocabulary of Arius Didymus and the New Testament Abstrakt   PDF (English)
Michał Wojciechowski
 
Vol 52, Nr 1 (2005): Roczniki Teologiczne The Sense of the Logion about the Sign of Jonah in the Gospel according to St. Luke (11:29b-30) Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Rakocy
 
Vol 52, Nr 1 (2005): Roczniki Teologiczne Dieu le Père dans le quatrième Évangile Abstrakt   PDF (Français)
Luc Devillers
 
Vol 52, Nr 1 (2005): Roczniki Teologiczne Textkritische und Exegetisch-Theologische Untersuchung zu 1 Kor 15, 49 Abstrakt   PDF (Deutsch)
Stefan Szymik
 
Vol 54, Nr 1 (2007): Roczniki Teologiczne Assyrian-Israelite Dynamics: On the Circumstances Leading to Jehu's Elevation to the Throne Abstrakt   PDF (English)
Robert Merecz
 
Vol 34, Nr 1 (1987): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Die Eschatologie des Briefes an die Hebräer Abstrakt   PDF (Deutsch)
Jan Szlaga
 
Vol 2 (2010): (57) Roczniki Biblijne 1 Kor 15, 3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Abstrakt   PDF
Antoni Paciorek
 
Vol 48, Nr 1 (2001): Roczniki Teologiczne 2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyt w Koryncie i jego realizacja Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 48, Nr 1 (2001): Roczniki Teologiczne 2 Kor 10–13: "List we łzach?" Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 51, Nr 1 (2004): Roczniki Teologiczne Abraham J. Malherbe, The Letters to the Thessalonians (AB 32B; NewYork: Doubleday 2000) Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 30, Nr 1 (1983): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Adam i Ewa jako dzieci w egzegezie syryjskiej Abstrakt   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 3, Nr 1 (2013): (60) The Biblical Annals Adam Kubiś, The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études bibliques, Nouvelle série 64; Pendé: Gabalda, 2012). Pp. 590. € 75.00. ISBN 978-2-85021- 214-7 Abstrakt   PDF (Français)
Luc Devillers
 
Vol 38, Nr 1 (1991): Roczniki Teologiczne / Vol 39, Nr 1 (1992): Roczniki Teologiczne Akcenty ekologiczne w opisie potopu Rdz 6-9 Abstrakt   PDF
Lech Stachowiak
 
Vol 42, Nr 1 (1995): Roczniki Teologiczne Akcenty uniwersalistyczne w księgach Jonasza i Rut Abstrakt   PDF
Lech Stachowiak
 
Vol 55, Nr 1 (2008): Roczniki Teologiczne Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 54, Nr 1 (2007): Roczniki Teologiczne Aldo Martin, La tipologia adamica nella lettera agli Efesini (AnBib 159; Roma: Editrice PIB 2005) Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 3, Nr 1 (2013): (60) The Biblical Annals Amanda Witmer, Jesus, the Galilean Exorcist. His Exorcisms in Social and Political Context (Library of New Testament Studies. Library of the Historical Jesus Studies 10; London: T&T Clark International, 2012). Pp. 247. $ 120. ISBN 978-0-567-57552-4 Abstrakt   PDF (English)
Mirosław S. Wróbel
 
Vol 29, Nr 1 (1982): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Analiza filologiczna Iz 42,3b Abstrakt   PDF
Jan Szlaga
 
Vol 5, Nr 1 (2015): (62) The Biblical Annals Andrés García Serrano, The Presentation in the Temple. The Narrative Function of Lk 2:22-39 in Luke-Acts (Analecta Biblica 197; Roma: Gregorian & Biblical Press, 2012). Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof W. Mielcarek
 
Vol 46, Nr 1 (1999): Roczniki Teologiczne Andrzej S. Jasiński OFM, Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego (Opole: Druk. Wydaw. Św. Krzyża 1998) Abstrakt   PDF
Gabriel Witaszek
 
Vol 3, Nr 1 (2013): (60) The Biblical Annals Anna Kuśmirek, Balaam i jego wyrocznie (Lb 22–24) w tradycji targumicznej (Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza „Vocatio”, 2011). Ss. 533. PLN 65. ISBN 978-83-7492-193-0 Abstrakt   PDF
Mirosław S. Wróbel
 
Vol 5, Nr 2 (2015): (62) The Biblical Annals Annette Schellenberg, Der Mensch, das Bild Gottes? Zum Gedanken einer Sonderstellung des Menschen im Alten Testament und in weiteren altorientalischen Quellen (ATANT 101; Zürich: TVZ Theologischer Verlag 2011). Abstrakt   PDF (English)
Janusz Lemański
 
Vol 3, Nr 2 (2013): (60) The Biblical Annals Annette Weissenrieder and Robert B. Coote, eds., The Interface of Orality and Writing. Speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres (WUNT I/260; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010). Pp. xiv + 438. € 129,00. ISBN 978-3-16-150445-7 Abstrakt   PDF (English)
Marcin Kowalski
 
Vol 1 (2011): (58) The Biblical Annals Anthonioz, Stéphanie, L’eau, enjeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible (Supplements to Vetus Testamentum 131; Leiden: Brill, 2009). Pp. 683. € 167.00 / US$ 247.00. ISBN 978-90-04-17898-4 Abstrakt   PDF (English)
Wojciech Pikor
 
Vol 6, Nr 2 (2016): (63) The Biblical Annals Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015) Abstrakt   PDF
Krzysztof Mielcarek
 
Vol 55, Nr 1 (2008): Roczniki Teologiczne Antoni Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament III; Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2006) Abstrakt   PDF
Henryk Drawnel
 
Vol 33, Nr 1 (1986): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu Abstrakt   PDF
Jan Flis
 
Vol 44, Nr 1 (1997): Roczniki Teologiczne Antypawłowa opozycja w Liście do Galatów Abstrakt   PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 29, Nr 1 (1982): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Apokalipsa Abrahama 1-6. Propozycja interpretacji symbolicznej Abstrakt   PDF
Ryszard Rubinkiewicz
 
Vol 3, Nr 2 (2013): (60) The Biblical Annals Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Baran
 
Vol 50, Nr 1 (2003): Roczniki Teologiczne Arcykapłan Nowego Przymierza – ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus (Hbr 1, 5–2, 18) Abstrakt   PDF
Henryk Witczyk
 
Vol 26, Nr 1 (1979): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Aretalogia starożytna. Szkic genologiczny Abstrakt   PDF
Tomasz Hergesel
 
Vol 3, Nr 2 (2013): (60) The Biblical Annals Armand Puig i Tàrrech, Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the Historical Jesus (WUNT II/288; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010). Pp. xii + 310. € 74,00. ISBN 978-3-16-150504-1 Abstrakt   PDF (English)
Marcin Kowalski
 
Vol 55, Nr 1 (2008): Roczniki Teologiczne Artur Malina, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii (Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007) Abstrakt   PDF
Henryk Witczyk
 
Vol 2 (2012): (59) The Biblical Annals Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela – Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi Abstrakt   PDF
Waldemar Chrostowski
 
Vol 4, Nr 2 (2014): (61) The Biblical Annals Authority and Canonicity of the Book of Tobit Abstrakt   PDF (English)
Michał Wojciechowski
 
1 - 40 z 569 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland