Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2017): (64) The Biblical Annals Steven A. Hunt – D. Francois Tolmie – Ruben Zimmermann (eds.), Character Studies in the Fourth Gospel (WUNT 314; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013) Abstrakt
Łukasz Darowski
 
Vol 6, No 2 (2016): (63) The Biblical Annals Monika Mikuła, ̔ Ελληνιστὶ γινώσκεις; Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013) Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Roman Bartnicki - Kinga Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie (Kraków: Petrus 2014) Abstrakt
Mariusz Rosik
 
Vol 6, No 2 (2016): (63) The Biblical Annals Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015) Abstrakt  PDF
Krzysztof Mielcarek
 
Vol 7, No 3 (2017): (64) The Biblical Annals Jeffrey W. Aernie, Is Paul also among the Prophets? An Examination of the Relationship between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians (LNTS 467; London – New York: T&T Clark 2012) Abstrakt
Marcin Kowalski
 
Vol 7, No 3 (2017): (64) The Biblical Annals William Randolph Bynum, The Fourth Gospel and the Scriptures. Illuminating the Form and Meaning of Scriptural Citation in John 19:37 (Supplements to Novum Testamentum 144; Leiden – Boston, MA: Brill 2012) Abstrakt
Adam Kubiś
 
Vol 8, No 2 (2018): (65) The Biblical Annals "Plemię żmijowe" (Łk 3,7) i pokrewne wypowiedzi w Łk-Dz. Diagnoza sytuacji współczesnych Jezusowi czy kondycji człowieka? Abstrakt  PDF
Krzysztof Mielcarek
 
Vol 7, No 3 (2017): (64) The Biblical Annals Zachariasz – kapłan, ojciec, ofiarnik Abstrakt  PDF
Krzysztof W. Mielcarek
 
Vol 8, No 4 (2018): (65) The Biblical Annals Francesco Testaferri, Galilea al tempo di Gesù. Nuove scoperte archeologiche e prospettive. (Assisi, Cittadella Editrice, 2018) Abstrakt  PDF
Andrzej Paweł Cekiera
 
Vol 8, No 3 (2018): (65) The Biblical Annals Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz. 1: Argumentacja Rz 8 i przegląd badań nad stoicką pneumą u Pawła Abstrakt  PDF
Marcin Kowalski
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Giovanni Ibba, Il Vangelo di Marco e l’impuro (Antico e Nuovo Testamento 22; Brescia: Morcelliana, 2014) Abstrakt  PDF
Tomasz Bartłomiej Bąk
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Mark T. Finney, Honour and Conflict in the Ancient World. 1 Corinthians in Its Greco-Roman Social Setting (LNTS 460; London – New York: T & T Clark 2012) Abstrakt
Marcin Kowalski
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Lutz Doering, Ancient Jewish Letters and the Beginnings of Christian Epistolography (WUNT I/298; Tübingen: Mohr Siebeck 2012) Abstrakt
Marcin Kowalski
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Christophe Rico – Emmanuel Vicart – Pau Morales – Daniel Martinez, Πόλις. Polis. Parlare il greco antico come una lingua viva (Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo 2010) Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
Vol 8, No 3 (2018): (65) The Biblical Annals Guarigione di un cieco (Mc 8,22-26) nel contesto del Vangelo di Marco Abstrakt
Tomasz Bartłomiej Bąk
 
Vol 6, No 4 (2016): (63) The Biblical Annals Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013) Abstrakt
Adam Kubiś
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.