Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 48, No 1 (2001): Roczniki Teologiczne 2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyt w Koryncie i jego realizacja Abstrakt  PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 49, No 1 (2002): Roczniki Teologiczne Datacja pierwszej misji Pawła w Koryncie Abstrakt  PDF
Waldemar Rakocy
 
Vol 4, No 2 (2014): (61) The Biblical Annals David J. Rudolph, A Jew to the Jews. Jewish Contours of Pauline Flexibility in 1 Corinthians 9:19-23 (WUNT II/304; Tübingen: Mohr Siebeck, 2011). Pp. 290 + XII. € 69,00. ISBN 978-3-16-149293-8 Abstrakt
Marcin Kowalski
 
Vol 2 (2010): (57) Roczniki Biblijne Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego Abstrakt  PDF
Mirosław S. Wróbel
 
Vol 2 (2010): (57) Roczniki Biblijne 1 Kor 15, 3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Abstrakt  PDF
Antoni Paciorek
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.