Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, No 3 (2016): (63) The Biblical Annals Rainer Albertz, Exodus 19-40 (Zürcher Bibelkommentare AT 2.2; Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2015) Abstrakt
Janusz Adam Lemański
 
Vol 55, No 1 (2008): Roczniki Teologiczne Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami Abstrakt  PDF
Henryk Drawnel
 
Vol 6, No 2 (2016): (63) The Biblical Annals Erik Eynikel - Tobias Nicklas (ed.), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of Samson (Themes in Biblical Narrative 17; Leiden – Boston: Brill 2014) Abstrakt
Barbara Rzepka
 
Vol 6, No 2 (2016): (63) The Biblical Annals Tomasz Tułodziecki, Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza. Studium egzegetyczno-teologiczne Za 1–8 (Scripta Theologica Thoruniensia 33; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014) Abstrakt  PDF
Wojciech Pikor
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Prorokini Debora – „wskrzesicielka” nadziei Izraela. Studium egzegetyczno-teologiczne Sdz 4–5 Abstrakt  PDF
Mirosław Antoni Jasinski
 
Vol 7, No 2 (2017): (64) The Biblical Annals Erik Eynikel – Tobias Nicklas (eds.), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of Samson (Leiden – Boston, MA: Brill 2014) Abstrakt
Jacek Stefański
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Dlaczego Adam zamyka Pochwałę Ojców (Syr 44-49)? Abstrakt  PDF
Judyta Pudełko
 
Vol 1 (2011): (58) The Biblical Annals Wierzchowce i sala tronowa Salomona oraz gwiazdozbiór Panny według Pieśni nad Pieśniami Abstrakt  PDF
Edward Lipiński
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Isaac Kalimi – Seth Richardson (ed.), Sennacherib at the Gates of Jerusalem. Story, History and Historiography (Culture and History of the Ancient Near East 71; Leiden - Boston: Brill 2014) Abstrakt
Edward Lipiński
 
Vol 8, No 3 (2018): (65) The Biblical Annals Michael Timothy Law, When God Spoke Greek. The Septuagint and the Making of the Christian Bible (Oxford – New York: Oxford University Press 2013) Abstrakt  PDF
Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Jonathan Huddleston, Eschatology in Genesis (FAT 2. Reihe 57; Tubingen: Mohr Siebeck 2012) Abstrakt
Janusz Adam Lemański
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Joachim J. Krause, Exodus und Eisodus. Komposition und Theologie von Josua 1–5 (Supplements to Vetus Testamentum 161; Leiden – Boston: Brill 2014) Abstrakt
Grzegorz Szamocki
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Lutz Doering, Ancient Jewish Letters and the Beginnings of Christian Epistolography (WUNT I/298; Tübingen: Mohr Siebeck 2012) Abstrakt
Marcin Kowalski
 
Vol 4, No 2 (2014): (61) The Biblical Annals Namiestnik, ochmistrz – ’abrēk, hbrk Abstrakt  PDF
Edward Lipiński
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.