Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2017): (64) The Biblical Annals Tomasz Niemas, Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2016) Abstrakt  PDF
Marcin Majewski
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Jonathan Huddleston, Eschatology in Genesis (FAT 2. Reihe 57; Tubingen: Mohr Siebeck 2012) Abstrakt
Janusz Adam Lemański
 
Vol 1 (2009): (56) Roczniki Biblijne Rosa ożywiająca zmarłych (Iz 26,19) – próba lektury kontekstualnej Abstrakt  PDF
Wojciech Pikor
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.