Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2017): (64) The Biblical Annals Nowe tłumaczenie i interpretacja Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne Abstrakt  PDF
Arnold Jan Zawadzki
 
Vol 6, No 2 (2016): (63) The Biblical Annals Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20 – 15,10). Część I: Działanie mędrca (Syr 14,20-27) Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
Vol 55, No 1 (2008): Roczniki Teologiczne La storia testuale del Libro del Siracide Abstrakt
Andrzej Piwowar
 
Vol 6, No 1 (2016): (63) The Biblical Annals Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część III: Środki konieczne do zdobycia mądrości (6,32-37) Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
Vol 1 (2011): (58) The Biblical Annals Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44-50)? Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.