Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2017): (64) The Biblical Annals Nowe tłumaczenie i interpretacja Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne Abstrakt  PDF
Arnold Jan Zawadzki
 
Vol 7, No 2 (2017): (64) The Biblical Annals Prawda o Bogu i Jego planie dla Izraela w Ps 105 i 106 Abstrakt  PDF
Mykhaylyna Kľusková
 
Vol 50, No 1 (2003): Roczniki Teologiczne Arcykapłan Nowego Przymierza – ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus (Hbr 1, 5–2, 18) Abstrakt  PDF
Henryk Witczyk
 
Vol 52, No 1 (2005): Roczniki Teologiczne Zapowiedź udzielenia Ducha ludowi Bożemu w Ez 36, 24-28 Abstrakt  PDF
Hubert Ordon
 
Vol 2 (2010): (57) Roczniki Biblijne Geneza i teologiczne orędzie biblijnej relacji o potopie (Rdz 6-9) Abstrakt  PDF
Dariusz Dziadosz
 
Vol 4, No 1 (2014): (61) The Biblical Annals The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh Abstrakt
Wojciech Pikor
 
Vol 12, No 1 (1965): Roczniki Teologiczno-Kanoniczne Nowe przymierze Abstrakt  PDF
Feliks Gryglewicz
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.