Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 1 (2015): (62) The Biblical Annals Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego”, KUL, Lublin, 22-23 października 2014  PDF
Stefan Szymik
 
Vol 5, No 1 (2015): (62) The Biblical Annals Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych „Radość Ewangelii”, KUL, Lublin, 28 marca 2014  PDF
Arnold Zawadzki
 
Vol 5, No 1 (2015): (62) The Biblical Annals Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2013/2014  PDF
Marcin Kowalski
 
Vol 5, No 2 (2015): (62) The Biblical Annals Sprawozdanie z Wiosennego Dnia Biblijnego… „«Niewiastę dzielną kto znajdzie?» (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia” (KUL, 24 marca 2015)  PDF
Adam Kubiś
 
Vol 5, No 1 (2015): (62) The Biblical Annals Society of Biblical Literature International Meeting, Vienna, July 6-10, 2014
Adam Kubiś
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.