Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2012): (59) The Biblical Annals Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραфή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology Abstrakt
Adam Kubiś
 
Vol 7, No 2 (2017): (64) The Biblical Annals Jezus zmartwychwstał czy został obdarzony zmartwychwstaniem? Interpretacja nowotestamentalnych form strony biernej czasownika ἐγείρω Abstrakt  PDF
Andrzej Piwowar
 
Vol 7, No 4 (2017): (64) The Biblical Annals Tożsamość „martwych” (οἱ νεκροί) w świetle Ap 20,4-5 Abstrakt  PDF
Tomasz Marcin Siemieniec
 
Vol 2 (2010): (57) Roczniki Biblijne 1 Kor 15, 3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Abstrakt  PDF
Antoni Paciorek
 
Vol 1 (2009): (56) Roczniki Biblijne Rosa ożywiająca zmarłych (Iz 26,19) – próba lektury kontekstualnej Abstrakt  PDF
Wojciech Pikor
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.