Open Journal Systems @ Academicon


To jest platforma Open Journal Systems portalu Academicon. Oferta dla czasopism znajduje się > tutaj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Kieleckie Studia Teologiczne / Kielce Theological Studies

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.

Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie "Kieleckich Studiów Teologicznych" (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

ISSN: 1730-072X

Wydawnictwo: „Jedność” Kielce

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

1 - 1 z 1 elementów