Open Journal Systems

Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońsk

Marceli Frączek

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu pt. Przeżywanie cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską, było ukazanie jej podejścia do tej tajemnicy. Zasygnalizowano w nim również wpływ świętego Brata Alberta, który pomagał swojej duchowej córce dobrze przeżywać różnego rodzaju trudności. Analiza pism Błogosławionej, jak również relacji świadków jej życia nasuwa następujące wnioski: wszystkie bolesne doświadczenia Siostra Starsza polecała Panu Bogu, ufając, że On w swojej Opatrzności obdarza ją tym co najlepsze; ponadto, pragnęła przez cierpienie być dla Boskiego Oblubieńca nieustanną ofiarą i przez Akt miłości konsekwentnie realizowała to postanowienie w życiu; traktowała cierpienia, które ją dotykały, jako zadośćuczynienie za grzechy swoje i innych.


Słowa kluczowe


bł. Bernardyna Maria Jabłońska, cierpienie, Opatrzność Boża, Akt miłości, zadośćuczynienie, św. Brat Albert

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


I. ŹRÓDŁA GŁÓWNE

Ze źródeł duchowości albertyńskiej, Kraków 2007.

Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, Kraków 2004.

Chmielowski Α., Listy do siostry Bernardyny, w: Nasza przeszłość XXI (1965)85-138.

Jabłońska Β. M., Pisma, mps, ASA.

Jabłońska Β. M., Wybór pism, przyg. J. Bar, Kraków 1988.

Lewandowski C., Kronika 1890-1916, t. II, mps, ASA.

Matlak J., Konferencje o Matce Bernardynie, mps, ASA.

Wybrane Pisma Służebnicy Bożej Bernardyny Marii Jabłońskiej, mps, ASA.

Wspomnienia sióstr o M. St. Bernardynie, mps, ASA.

II. ŹRÓDŁA POMOCNICZE

Jan Paweł II, Homilia podczas beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej, w: L'Osservatore Romano, numer specjalny polskiego wydania (1997) 64-67.

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, List Apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Rzym 2001.

Jan Paweł II, Salvifici doloris, List Apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Rzym 1984.

III. OPRACOWANIA

Borkiewicz I., Być dla wszystkich dobrą zawsze, Nowy Korczyn 1985, mps, ASA.

Faszcza M., Zjednoczenie z Bogiem w życiu siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, Lublin, 2015.

Tometczak M., Duchowość bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Kraków 2016.

Kaczmarzyk M., Czyńcie dobrze wszystkim. Życie Służebnicy Bożej Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940), Kraków 1988.

Kaczmarzyk M., Trudna miłość, Kraków 1990.

Nowakowska R., Modlitwa i czyn w życiu Bł. Matki Bernardyny Jabłońskiej, Kraków 2004.

Faron Α., Śladami brata Alberta, Kraków 2003.

Marecki J., Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska, w: Folia Historica Cracoviensia XV/XVI (2009/2010) 403-414.

Machniak J., Siostra Bernardyna Maria Jabłońska (1878-1940), Duchowa córka św. Brata Alberta, w: Analecta Cracoviensia XXVIII (1996) 299-312.

Stelmach A., Siostra Bernardyna (Maria Jabłońska 1878-1940), w: Nasza Przeszłość X (1959), 317-375.

Urbański S., Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X