Open Journal Systems

Eucharystia w tradycji Janowej w świetle J 21,1-14

Andrzej Kaleta

Abstrakt


Jedną z chrystofanii, mniej komentowaną przez biblistów, jest ta znad Morza Tyberiadzkiego (J 21,1-14). Choć nie odnajdziemy w niej opisu ustanowienia eucharystii, to dostrzegamy w niej elementy uczty właściwe przy jej sprawowaniu. Pokarm z ryb oraz chleb (por. w. 9) przygotowany przez Jezusa dla „dzieci” (w. 5) są znamienne, gdyż ustami „ucznia, którego Jezus miłował” zostaje rozpoznany: „To jest Pan” (por. w. 7). Podobnie dzieje się na eucharystii, gdzie zgromadzeni w znakach chleba i wina rozpoznają Pana. Tak jak nad Morzem Tyberiadzkim Jezus zaprosił bezowocnie trudzących się połowem ryb uczniów na wspólny posiłek, tak i dziś zaprasza na ucztę eucharystyczną tych, którzy w Niego wierzą oraz uczestniczą w ofiarowaniu owoców swojej pracy. W tamtym wydarzeniu Jezus przywołał do brzegu jeziora uczniów na wspólny posiłek, aby i współczesnym powiedzieć, że On przychodzi do wspólnoty ludzi i dla ich wiary. Ta trzecia chrystofania stanowi świadectwo o Jezusie, który jest zmartwychwstały, który gromadzi uczniów przy sobie i który daje im siebie na pokarm. 

Słowa kluczowe


eucharystia, Ewangelia wg św. Jana

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X