Open Journal Systems

Doskonałe przekonania religijne

Miłosz Henryk Hołda

Abstrakt


Artykuł jest próbą eksplikacji zawartości idei doskonałych przekonań religijnych oraz wskazania podmiotu, który mógłby być posiadaczem takich przekonań. Żadnemu z podmiotów, które w epistemologii pełnią uprzywilejowaną rolę (Bóg rozumiany simpliciter i człowiek) nie można przypisać doskonałych przekonań religijnych. Bóg, choć jest podmiotem doskonałego poznania, nie potrzebuje przekonań, człowiek zaś nie posiada przekonań doskonałych. Jedynym bytem, który mógłby posiadać takie przekonania jest byt o charakterze teandrycznym (Bóg-Człowiek). Chrześcijaństwo za byt o takich przymiotach uważa Jezusa Chrystusa. Różne rodzaje wiedzy przypisywane Jezusowi, z których najważniejszą jest tzw. „wiedza synowska”, określają epistemologiczne warunki, jakie musi on spełnić, by móc okazać się podmiotem doskonałych przekonań religijnych. Jeśli ideał posiadacza takich przekonań faktycznie się w nim zrealizował, powinniśmy uważać go za autorytet we wszelkich kwestiach religijnych i rozstrzygać spory o naturze religijnej tak, jak on to czynił. Wskazanie na Jezusa jako na posiadacza doskonałych przekonań religijnych staje się rodzajem epistemologicznego argumentu na rzecz chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe


przekonania religijne; chrystologia filozoficzna; wszechwiedza; wiedza Jezusa; racjonalna niezgoda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alston W. P., Does God Have Beliefs?, w: W. P. Alston, Divine Nature and Human Language. Essays in Philosophical Theology, Ithaca and London 1989, s. 178-193.

Craig W. L., God, Time, and Eternity, w: H. L. Poe, J. S. Mattson, What God Knows. Time, Eternity, and Divine Knowledge, Waco 2005, s 75-93.

Elga A., Reflection and Disagreement, „Noûs” 41:3, 2007, s. 478-502.

Gaine S. F., Christ’s Acquired Knowledge According to Thomas Aquinas: How Aquinas’s Philosophy Helped and Hindered his Account, “New Blackfriars” DOI:10.1111/nbfr.12125, 2015, s. 255-268.

Galot J., Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, tłum. J. D. Szczurek, Kraków 1994.

Greco J., Virtues in Epistemology, w: P. K. Moser (ed.), The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford 2002, s. 287-315.

Haight R., The Future of Christology, New York 2005.

Healy N. J., Simul viator et comprehensor: The Filial Mode of Christ’s Knowledge, “Nova et Vetera”, English Edition, Vol. 11, No. 2, 2013, s. 341-355.

Wnuk-Lipiński E., Czysta aktualność Boga, w: M. Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, Warszawa 2010, s. 235-250.

Kołakowski L., Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszuk, Kraków 2003.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, Kraków 1988.

Kornblith H., Belief in the Face of Controversy, w: R. Feldman, T. A. Warfield, Disagreement, Oxford 2010, s. 29-52.

Kvanvig J., Theism, Reliabilism, and the Cognitive Ideal, w: M. D. Beaty, Christian Theism and the Problems of Philosophy, Notre Dame 1990, s. 71-91.

Lackey J., What Should We Do When We Disagree?, w: T. Szabo-Gendler, J. Hawthorne, Oxford Stu-dies in Epistemology, Vol. 3, 2010, s. 274-293.

Mavrodes G., How Does God Know the Things He Knows?, w: T. V. Morris, Divine and Human Ac-tion. Essays in the Metaphysics of Theism, New York 1988, s. 345-361.

McCord Adams M., What Sort of Human Nature? Medieval Philosophy and the Systematics of Chri-stology, Milwaukee 1999.

McDermott B. O., Word Become Flesh. Domensions of Christology, Coleggeville 1993.

Morris T. V., The Logic of God Incarnate, New York 1986.

Müller G. L., Chrystologia – Nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 1998.

Sesboüé B., Wolinski J., Bóg Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999.

Stephen Evans C., Kenotic Christology and the Nature of God, w: C. Stephen Evans (ed.), Exploring Kenotic Christology. The Self-Emptying of God, Oxford 2006, s. 190-217.

Stępień A. B., Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistyczne, w: A. B. Stępień, Stu-dia i szkice filozoficzne. T. 1., Lublin 1999, s. 197-237.

Szczurek J., Trójjedyny, Kraków 1999.

Taliaferro C., Contemporary Philosophy of Religion, Oxford 1998.

Wilkins J., Love and Knowledge of God in the Human Life of Christ, “Pro Ecclesia”, Vol XXI, No. 1, 2012, s. 77-99.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X