Open Journal Systems

Biblijne podstawy posługi Słowa

Tomasz Duda

Abstrakt


Słowo Boże  jest mądrością daną nam, dzięki której możemy budować nasze życie na trwałych fundamentach. Sięgamy po Biblię i czerpiemy to co najlepsze by zrozumieć podstawy posługi Słowa Bożego. Biblia jest Księgą o Bogu i Księgą od Boga.

Artykuł omawia biblijne podstawy Słowa oraz zawiera dowody na to, iż Biblia daje nam wiedzę na temat źródła, początków Słowa.

Pierwsza część artykułu omawia moc Boga objawiającą się przez Słowo Boże, które jest świadectwem niezwykłego bogactwa Słowa, będącego przedwiecznym i wszechmocnym, niepodważalnym, mającym siłę stwórczą.

Mówiąc o Głosie Boga, nie sposób nie przywołać postaci proroków, których przepowiednie zawsze spełniają się.  Druga część artykułu nawiązuje do powołanych, którzy byli posłani, by stać się pośrednikami, głosicielami  Słowa i działania Bożego w historii.

Biblia jest zdecydowanie najpopularniejsza książką świata, ponieważ zawiera proste i bezpośrednie przesłanie na temat podstaw posługi Słowa. Dzieło to posiada jeden wielki autorytet, a także wielką moc właśnie dlatego, że jest Słowem Bożym, a tym samym  stanowi podstawy posługi Słowa. Czytanie Biblii z otwartym umysłem daje więc podstawę zrozumienia początku Słowa.

 


Słowa kluczowe


Słowo Boże; Biblia; przepowiadanie; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konstytucja o Objawieniu Bożym, 14, [w:] Sobór watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.

Benedykt XVI, Myśli o Słowie Bożym, Kraków 2008.

Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI ;Do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w Życiu i misji Kościoła , Wrocław 2010.

P. Cieślik, Prezbiter jako sługa, Sandomierz 2011.

Cordes P.J., Dlaczego kapłan?, Kielce 2009.

Ratzinger J.,, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012.

Ratzinger J., Benedykt XVI, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku, Kraków 2006.

Ratzinger J., Słowo Boga- Pismo -Tradycja-Urząd, Kraków 2008.

Benedykt XVI, Psalm 136, 1-9 – hymn paschalny [1], audiencja generalna 9.11.2005, www.opoka.org.pl , (15.03.2017).

Ratzinger J., Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość, Przemówienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej XII Zwyczajnego Zgromadzeni Ogólnego Synodu Biskupów w dniu 6.X 2008, www.opoka.org.pl (12.03.2017).

Franciszek (papież), Słowo Boże w historii – orędzie końcowe Synodu Biskupów do Ludu Bożego, 24 października 2008r., www.opoka.org.pl, (17.03.2017).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, 7 grudnia 1990, nr 6, www.opoka.pl, (17.03.2017).

Jan Paweł II, Na początku było Słowo, audiencja generalna 26 listopada 1997, www.opoka.org.pl. (10.03.2017)

Pronzato A., Kim jest prorok?; www.katolik.pl. (30.03.2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X