Kieleckie Studia Teologiczne / Kielce Theological Studies

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.

Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie "Kieleckich Studiów Teologicznych" (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

ISSN: 1730-072X

Wydawnictwo: „Jedność” Kielce


Zapraszamy autorów do publikacji w najbliższym numerze „Kieleckich Studiów Teologicznych” przewidzianym na rok 2018. Część tematyczna tego numeru będzie poświęcona zagadnieniom związanym z tajemnicą i działaniem Ducha Świętego – to w związku z tym, że najbliższy rok duszpasterski w Polsce będzie poświęcony sakramentowi bierzmowania. Zapraszamy również do publikacji artykułów na inne tematy, dla których przewidziana jest rubryka „Varia” oraz do nadsyłania recenzji i sprawozdań z konferencji naukowych lub seminariów. Dla lepszego zarządzania procesem przygotowania czasopisma będziemy wdzięczni za wstępne zapowiedzenie tematu do końca lutego 2018 roku oraz za nadesłanie tekstu do końca kwietnia 2018 roku.

 

Aktualności

 

Planowany numer na rok 2018

 
Zapraszamy do publikacji w najbliższym numerze „Kieleckich Studiów Teologicznych” przewidzianym na rok 2018. Część tematyczna tego numeru będzie poświęcona zagadnieniom związanym z tajemnicą
i działaniem Ducha Świętego – to w związku z tym, że najbliższy rok duszpasterski w Polsce będzie poświęcony sakramentowi bierzmowania. Zapraszamy również do publikacji artykułów na inne tematy, dla których przewidziana jest rubryka „Varia” oraz do nadsyłania recenzji i sprawozdań z konferencji naukowych lub seminariów. Dla lepszego zarządzania procesem przygotowania czasopisma będziemy wdzięczni za wstępne zapowiedzenie tematu do końca lutego 2018 roku oraz za nadesłanie tekstu do końca kwietnia 2018 roku.
 
Opublikowane: 2017-10-25
 
Więcej ogłoszeń...

No 16 (2017)

Spis treści

Teologia systematyczna

Casmir Ikechukwu Anozie
PDF
75-90
Ignacy Edward Bokwa
PDF
91-106
Henryk Jagodziński
PDF
165-177
Jan Strumiłowski
PDF
251-264
Paweł Nowak, Paweł Nowak
PDF
231-250

Teologia praktyczna

Marceli Frączek
PDF
139-150
Tomasz Duda
PDF
125-138
Jarosław Jan Czerkawski
PDF
107-124
Marek Kluz
PDF
219-229

Biblistyka

Andrzej Kaleta
PDF
199-217
Marek Janik
PDF
179-197

Filozofia

Miłosz Henryk Hołda
PDF
151-164

Historia

Tadeusz Gacia
PDF
7-17

Prawo kanoniczne

Paweł Zębała
PDF
285-302
Wojciech Wąsik
PDF
265-284

Recenzje

Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 438. - recenzja
Adam Pawlak
PDF
311-316
OGRODNICY I DEMIURDZY Recenzja książki: Chantal Delsol, Nienawiść do świata, tłum. M. Chojnacki, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2017, ss. 304
Miłosz Henryk Hołda
PDF
305-310

Sprawozdania

Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach
Tomasz Gocel
PDF
19-71


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X