Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line) 


Czasopismo indeksują następujące bazy:

  • SCOPUS
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
  • Google Scholar 
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum
  • Index Copernicus (IC
  • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
  • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

Aktualności

 

Tematy nowych numerów VV

 

Najbliższe numery półrocznika poświęcone będą następującym tematom: 

33 (2018) gniew Boga - gniew człowieka
34 (2018) gniew człowieka - gniew Boga
35 (2019) czas i kalendarz (1)
36 (2019) kara wieczna
37 (2020) czas i kalendarz (2)

Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania swoich propozycji tematów kolejnych numerów, artykułów oraz recenzji książek.

 

 
Opublikowane: 2017-01-10
 
Więcej ogłoszeń...

No 32: Zwierzęta w historii zbawienia – co symbolizują?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk
PDF
7-10

Artykuły – Stary Testament

Janusz Adam Lemański
PDF
13-54
Antoni Marczewski
PDF
55-70
Krzysztof Napora
PDF
71-93
Anna Kuśmirek
PDF
95-125
Dawid Mielnik
PDF
127-147
Mariusz Szmajdziński
PDF
149-175
Anna Maria Wajda
PDF
177-213
Maria Elżbieta Miduch
PDF
215-230

Artykuły – Nowy Testament

Artur Malina
PDF
233-254
Zbigniew Tadeusz Grochowski
PDF
255-284
Tomasz Bartłomiej Bąk
PDF
285-320
Łukasz Laskowski
PDF
321-347

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Krzysztof Morta
PDF
351-396
Łukasz Krzyszczuk
PDF
397-419
Magdalena Jóźwiak
PDF
421-444
Krzysztof Smykowski
PDF
445-460

Recenzje

Jolanta Judyta Pudełko
PDF
463-468
Barbara Rzepka
PDF
469-474
Tomasz Bartłomiej Bąk
PDF
475-485
Waldemar Chrostowski
PDF
487-490
Krzysztof Siwek
PDF
491-498


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II