Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line) 


Czasopismo indeksują następujące bazy:

  • SCOPUS
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
  • Google Scholar 
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum
  • Index Copernicus (IC
  • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
  • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

Aktualności

 

Tematy nowych numerów VV na rok 2017 i 2018

 

Najbliższe numery półrocznika poświęcone będą następującym tematom: 

31 (2017) ekologia
32 (2017) zwierzęta
33 (2018) gniew Boga - gniew człowieka
34 (2018) czas 

Zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji tematów numerów, artykułów oraz recenzji książek.

 

 
Opublikowane: 2017-01-10
 
Więcej ogłoszeń...

Nr 30: Czym jest pokój?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk
PDF
7-14

Artykuły – Stary Testament

Grzegorz Szamocki
17-41
Krzysztof Bardski
43-51
Wojciech Pikor
53-78
Maria Elżbieta Miduch
79-93

Artykuły – Nowy Testament

Krzysztof Bieliński
97-120
Marcin Kowalski
121-152
Dorota Katarzyna Muszytowska
153-178
Stanisław Hałas
179-194
Joanna Nowińska
195-210

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Antoni Żurek
213-229
Bogdan Czyżewski
231-257
Paweł Wygralak
259-276
Jerzy Gocko
277-293
Dariusz Andrzej Lipiec
295-313

Recenzje

Krzysztof Napora
PDF
317-323
Krzysztof Mielcarek
PDF
325-328
Tomasz Bąk
PDF
329-336
Adam Kubiś
PDF
337-346
Mariusz Rosik
PDF
347-350


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II