Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.


Czasopismo indeksują następujące bazy:

 • Arianta
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar 
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index 
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • SCOPUS
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

 

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aktualności

 

Tematy najbliższych numerów VV

 

Najbliższe numery półrocznika "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom: 

34 (2018) gniew człowieka - gniew Boga
35 (2019) czas i kalendarz (1)
36 (2019) kara wieczna
37 (2020) Duch Święty w Kościele
38 (2020) czas i kalendarz (2)

Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania swoich propozycji tematów kolejnych numerów, artykułów oraz recenzji książek.

 

 
Opublikowane: 2018-10-08
 
Więcej ogłoszeń...

No 34: Czemu służy "gniew" Boga?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk

Artykuły – Stary Testament

Stefan Henryk Szymik
Krzysztof Kinowski
Wojciech Węgrzyniak
Andrzej Jan Demitrów
Mariusz Szmajdziński
Barbara Strzałkowska
Maciej Münnich

Artykuły – Nowy Testament

Tomasz Bartłomiej Bąk

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Mieczysław Paczkowski
Szymon Hiżycki OSB
Stanisław Zarzycki
Jan Frąckowiak
Marcin Składanowski
Adam Rybicki

Artykuły recenzyjne

Tomasz Niedźwiedzki
Jacek Stefański

Recenzje

Adam Kubiś
Mariusz Rosik
Antoni Tronina
Stefan Szymik
Anna Kuśmirek


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.