Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line) 


Czasopismo indeksują następujące bazy:

  • SCOPUS
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
  • Google Scholar 
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum
  • Index Copernicus (IC
  • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
  • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

Aktualności

 

Tematy nowych numerów VV

 

Najbliższe numery półrocznika poświęcone będą następującym tematom: 

33 (2018) Gniew Boga jak gniew człowieka? 
34 (2018) gniew człowieka - gniew Boga
35 (2019) czas i kalendarz (1)
36 (2019) kara wieczna
37 (2019) Duch Święty w Kościele
38 (2020) czas i kalendarz (2)
 

Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania swoich propozycji tematów kolejnych numerów, artykułów oraz recenzji książek.

 

 
Opublikowane: 2017-01-10
 
Więcej ogłoszeń...

No 33: Gniew Boga jak gniew człowieka?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk

Artykuły – Stary Testament

Dawid Mielnik
Antoni Tronina
Grzegorz Baran
Andrzej Piwowar
Andrzej Ignacy Mrozek

Artykuły – Nowy Testament

Tomasz Bartłomiej Bąk
Michał Klukowski
Marcin Kowalski
Beata Sabina Urbanek

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Damian Mrugalski
Bogdan Stanisław Czyżewski
Leon Nieścior
Jan Witold Żelazny
Stanisław Zarzycki
Jan Frąckowiak
Janusz Królikowski

Recenzje

Stanisław Hałas
Jacek Andrzej Kucharski
Mariusz Rosik
Tomasz Niedźwiedzki
Judyta Pudełko


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II