Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line) 


Czasopismo indeksują następujące bazy:

  • SCOPUS
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
  • Google Scholar 
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum 
  • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
  • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

Aktualności

 

Tematy nowych numerów VV na rok 2016 i 2017

 

Najbliższe numery półrocznika poświęcone będą następującym tematom: 

29 (2016) światło
30 (2016) pokój
31 (2017) ekologia
32 (2017) zwierzęta  

Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji tematów, artykułów oraz recenzji.

 

 
Opublikowane: 2016-03-02
 
Więcej ogłoszeń...

Nr 29: Bóg jest światłością - co to znaczy?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk

Artykuły – Stary Testament

Krzysztof Napora, Tatsiana Lakhmitskaya
Anna Kuśmirek
Łukasz Laskowski
Marcin Zieliński
Łukasz Popko
Mateusz Targoński

Artykuły – Nowy Testament

Krzysztof Mielcarek
Galina Janczak
Mariusz Rosik
Danuta Piekarz

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Leszek Misiarczyk
Andrzej Uciecha
Tomasz Bać

Recenzje

Krzysztof Napora
Adam Kubiś
Adam Kubiś
Piotr Jaworski
Tomasz Bąk


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II