Open Journal Systems

Gniew Jezusa pod Cezareą Filipową. Studium egzegetyczne Mk 8,31-33

Tomasz Bartłomiej Bąk

Abstrakt


Perykopa Mk 8,31-33 bez wątpienia należy do najtrudniejszych fragmentów Ewangelii. Do Apostoła Piotra, który wcześniej wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza (w. 29) odnoszą się słowa: Zejdź mi z oczu szatanie (w. 33). Niniejszy artykuł próbuje pokazać, iż Jezus w swojej naganie nie zamierza odrzucać Piotra, nawet jeśli czasownik evpitima,w bywa zazwyczaj używany w kontekście wyrzucania złych duchów. Celem wydarzenia w Cezarei Filipowej jest ponowne wezwanie Apostoła, tym razem do bezwarunkowego pójścia za Jezusem. Jezusowe słowa: u[page ovpi,sw mou (w. 33) stanowią kolejny etap powołania Piotra, opisanego już na początku (1,16-18) i na końcu (16,7) Ewangelii według św. Marka.

Słowa kluczowe


Jezusowa nagana, Mk 8,31-33, Piotrowa nagana, powołanie Piotra, szatan

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II