Open Journal Systems

Motyw gniewu Bożego w teologii Kronikarza

Antoni Tronina

Abstrakt


Kronikarz przedstawia dzieje dynastii Dawida jako pasmo niewierności królów judzkich względem przymierza z Jahwe. Ostatni etap tych dziejów wiąże się z licznymi napomnieniami prorockimi, które zapowiadają nadchodzący gniew Boży. Jednak zakończenie księgi przytacza słowa dekretu Cyrusa, zezwalającego na powrót deportowanych z wygnania. Autor pokazuje w ten sposób, że miłosierdzie Boże jest większe od Jego gniewu.


Słowa kluczowe


Kronikarz; gniew Boga; odpłata

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakon S., „Zedekiah: Last King of Judah”, The Jewish Bible Quarterly 36/2 (2008) 93-101.

Endres J.C., „The Spritual Vision of Chronicles. Wholehearted, Joy-filled Worship of God”, The Catholic Biblical Quarterly 69 (2007) 1-21.

Łach J.B., Księgi 1-2 Królów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu IV/2; Poznań: Pallottinum 2007).

Kalimi I., An Ancient Israelite Historian. Studies in the Chronicler, His Time, Place and Writing (Studia Semitica Neerlandica 46; Assen: Van Gorcum 2005).

Knoppers G.N., „Reform and Regression: The Chronicler’s Presentation of Jehoshaphat”, Biblica 72 (1991) 500-524.

Knoppers G.N., „Rehoboam in Chronicles: Villain or Victim?”, Journal of Biblical Literature 109 (1990) 423-440.

McKay J., Religion in Judah under the Assyrians (Studies in Biblical Theology 26; London: SCM Press 1973).

Miggelbrink R., Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej (tł. A. Wałęcki) (Myśl Teologiczna 49; Kraków: WAM 2005).

Milgrom J., Cult and Conscience. The Asham and the Priestly Doctrine of Repentance (Leiden: Brill 1976).

Pratt R.L., 1 and 2 Chronicles (Ross-shire: Christian Focus 1998).

Strzałkowska B., „Terminologia «gniewu Bożego» w Biblii Hebrajskiej”, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2003) 47-65.

Tronina A., Druga Księga Kronik. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 10/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).

Tronina A., Pierwsza Księga Kronik. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny 10/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2015).

Smelik K., „The Representation of King Achaz in 2 Kings and 2 Chronicles 28”, Intertextuality in Ugarit and Israel (red. J. de Moor) (Leiden – Boston, MA – Köln: Brill 1998) 143-183.

Williamson H.G.M., Israel in the Books of Chronicles (Cambridge: Cambridge University Press 1977).

Wright J.W., „The Innocence of David in 1 Chronicles 21”, Journal for the Study of the Old Testament 60 (1993) 87-105.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.