Open Journal Systems

Adam Kubiś – Krzysztof Napora (red.), „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)

Mariusz Rosik

Abstrakt


Recenzja książki: "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). Ss. 505. PLN 39,06. ISBN 978-83-8061-291-4

Słowa kluczowe


kobieta, historia zbawienia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.