Open Journal Systems

Anna Kuśmirek (red.), Symbolika ciała w Starym Testamencie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016)

Tomasz Niedźwiedzki

Abstrakt


Recenzja książki: Anna Kuśmirek (red.), Symbolika ciała w Starym Testamencie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016). Ss. 291. PLN 35. ISBN 978-83-8090-186-5

Słowa kluczowe


ciało

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.