Open Journal Systems

Motywy Bożego gniewu wobec Izraela i jego wrogów w targumach

Miroslaw Stanislaw Wróbel

Abstrakt


W niniejszym artykule zostaje ukazane zagadnienie Bożego gniewu w targumach – w najstarszych przekładach i komentarzach Biblii hebrajskiej na język aramejski. Autor umieszcza problematykę Bożego gniewu wobec Izraela i jego wrogów w        szerszym kontekście Bożej sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia zwracając szczególną uwagę na takie tematy jak: 1. Gniew Boga wobec grzeszników; 2. Bóg jako sprawiedliwy Sędzia; 3. Gniew a miłosierdzie Boga. W artykule zostaje ukazana specyfika przekładu targumicznego na przykładzie wybranych tekstów. Autor konkluduje, że targumy jako swoiste pomosty pomiędzy Torą a Ewangelią podkreślają, że miłosierdzie Boga jest silniejsze niż Jego gniew. Interpretacja Bożego gniewu zawarta w tekstach targumicznych stanowi przygotowanie do orędzia Jezusa z Nazaretu, który naukę o Bożej sprawiedliwości sytuuje w kontekście Bożego miłosierdzia. 


Słowa kluczowe


Boży gniew, targumy, sprawiedliwość i miłosierdzie Boże

Bibliografia


Alexander, P.S., The Targum of Lamentations: Translated with a Critical Introduction, Apparatus and Notes, Wilmington: Liturgical Press 2008.

Beattie, D.R.G. – McNamara, M. (red.), The Aramaic Bible: Targums in their Historical Context, Sheffield: Sheffield Academic Press 1994.

Cathart, K.J. – Gordon, R.P., The Targum of the Minor Prophets: Introduction, Translation, Apparatus, and Notes, Wilmington: Liturgical Press 1989.

Chilton, B.D., The Isaiah Targum: Introduction, Translation, Apparatus and Notes, Wilmington: Liturgical Press 1987.

Clarke, E.G., Targum Pseudo-Jonathan: Numbers. Translated, with Notes, Collegeville: Liturgical Press 1995.

Díez Macho, A., Neophyti 1: Números, Madrid–Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1974.

Díez Macho, A., Neophyti 1: Deteronomio, Madrid–Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1978.

Flesher, P.V., Targum Studies, t. 1-2, Atlanta: Georgia Scholars Press 1998.

Flesher, P.V. – Chilton, B.D., The Targums: A Critical Introduction, Waco: Baylor University Press 2011.

Grossfeld, B., The Targum Onqelos to Genesis: Translated with a Critical Introduction, Apparatus and Notes, Collegeville: Liturgical Press 1990.

Harris, R., „Traces of Targumism in the New Testament”, Expository Times 32 (1920-1921), s. 373-376.

Hayward, R., The Targum of Jeremiah: Translation with a Critical Introduction, Apparatus and Notes, Collegeville: Liturgical Press 1990.

Hayward, R., Targums and the Transmission of Scripture into Judaism and Christianity: Studies in the Aramaic Interpretation of Scripture, Leiden: Brill 2010.

Klein, M.L., „The Translation of Anthropomorphisms and Anthropopathism in the Targumim”, Vetus Testamentum Supplements 32 (1981), s. 162-177.

Knobel, P.S., The Targum of Qohelet: Translated, with Apparatus and Notes, Collegeville: Liturgical Press 1991.

Kuśmirek, A., „Antropomorfizmy w targumach Pięcioksięgu”, Słowo Krzyża 3 (2009), s. 109-123.

Kutscher, Y., A History of the Hebrew Language, Jerusalem: Magnes Press 1982.

Levey, S.H., The Targum of Ezekiel: Translated, with a Critical Introduction, Apparatus and Notes, Wilmington: Liturgical Press 1987.

Levine, E., The Aramaic Version of the Bible: Contents and Context, Berlin: Walter de Gruyter 1988.

Maher, M., „God as Judge in the Targums”, Journal for the Study of Judaism 29 (1998), s. 49-62.

Mangan, C., The Targum of Job: Translated, with Apparatus and Notes, Collegeville: Liturgical Press 1991.

McNamara, M., Targum and Testament: Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible: A Light on the New Testament, Shannon: Irish University Press 1972.

McNamara, M., Targum and Testament Revisited: Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 2010.

Stanley McIvor, J., The Targum of Chronicles: Translated, with Introduction, Apparatus and Notes, Collegeville: Liturgical Press 1994.

Wróbel, M.S., Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.

Wróbel, M.S., Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II