Open Journal Systems

Czy gniew zawsze jest grzechem?

Janusz Królikowski

Abstrakt


Zagadnienie gniewu stanowi jedno z kluczowych zagadnień, którym od wielu wieków zajmuje się refleksja filozoficzna i teologiczna. Dokonała ona jego opisu, i w oparciu o niego zawsze potępia gniew jako jedną z najbardziej destrukcyjnych wad duchowych. Tradycja chrześcijańska, przyjmując takie ujęcie, bardzo wcześnie postawiła sobie pytanie, czy taka jednostronna odpowiedź jest wystarczająca. Przecież także Bóg gniewa się, Chrystus rozgniewał się na kupców świątyni i z gniewem dokona osądu człowieka i świata. Już św. Grzegorz Wielki wyraźnie stwierdził, że gniew w słusznej sprawie może być wyrazem gorliwości. Św. Tomasz z Akwinu, w kontekście tradycji średniowiecznej, która wiele uwagi poświeciła wadom głównym, spójnie wykazał, że może być gniew godziwy, a w niektórych wypadkach odgrywa on wprost niezastąpioną rolę, a wiec jest możliwy nawet „święty gniew”.

Słowa kluczowe


wady główne; gniew; grzech; cnota

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II