Open Journal Systems

Klęski militarne jako wyraz gniewu Boga w "Dialogu przeciwko Żydowi" Sergiusza Stylity

Jan Witold Żelazny

Abstrakt


W artykule poddano analizie tekst Sergiusza Stylity, "Dialog przeciwko Żydowi", pochodzący prawdopodobnie z VII wieku. Jednym z kluczowych argumentów użytych w polemice była kwestia kary, jaką zdaniem Sergiusza wymierzył Bóg Izraelitom za ich brak wiary i odrzucenie Jezusa. Autor traktatu interpretuje bowiem niepowodzenia doczesne, jakie dotknęły naród wybrany, jako znak, poprzez który Bóg wyraził swój brak aprobaty dla działań Żydów. W tekście pojawiają się cytaty z Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza traktowane jako historyczne potwierdzenie boskiego wyroku. Sama argumentacja ukazująca brak możliwości sprawowania kultu i klęski, jakie dotknęły naród, jako dowód na przeminięcie Starego Przymierza i jego przeniesienie na chrześcijan, wpisuje się w polemikę antyżydowską późnego antyku, gdzie dowodem na przeminięcie żydowskiej politei był los Jerozolimy i jej mieszkańców.


Słowa kluczowe


Sergiusz Stylita, Żydzi, polemika antyżydowska,

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Primary Sources:

Chronica Minora, Pars Tertia, ed. I. Guidi, E.W. Brooks, J. B. Chabot, CSCO 1, (sir. III,1), Paris 1903-1905

The disputation of Sergius The Stylite against a Jew, ed. A.P. Hayman CSCO 338, Louvain 1973; ed. A.P. Hayman CSCO 338, Louvain 1973

The disputation of Sergius The Stylite against a Jew, ed. A.P. Hayman CSCO 338, Louvain 1973; tr. A.P. Hayman CSCO 339, Louvain 1973

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, tł. J. Radożycki, Warszawa 1991.

Secondary sources:

Baumstark A., Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluss der christlisch – palästinensichen Texte, Bonn 1922.

Chialá S., La perla dei molti riflessi, Qiqajon 2014.

Delehaye H., Les saintes stylites, Brussels 1922

Hayman A.P., The biblical text in the Disputation of Sergius The Stylite against a Jew, w: The Peshitta, its use in Literature and Liturgy, ed. B.ter Haar Romeny, Leiden. Boston 2006, 77-86.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.