Open Journal Systems

Ugarycka idea boskiego gniewu

Andrzej Ignacy Mrozek

Abstrakt


Idea gniewu bożego, a w ugaryckiej tradycji religijnej gniewu bóstw, jest w miarę szeroko poświadczona i zobrazowana w tekstach o charakterze narracyjnym. Z perspektywy przestrzeni ideowej można wskazać na dwie odmienne sfery, w których został on usytuowany. Jedną jest teosfera czyli świat bóstw, a drugą antroposfera czyli zespół idei wyrażających świat ludzi. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione i przeanalizowane wybrane teksty z Cyklu Baal oraz z poematów Kirta i Aqhat. Ich podział i kolejność są oparte na wzmiankowanym rozróżnieniu sfery boskiej i ludzkiej. Przywołane zostały i przeanalizowane sceny, w których pojawia się motyw boskiego gniewu. Na ich podstawie zostały wydobyte różne elementy tego gniewu poczynając od jego przyczyn, poprzez etapy jego realizacji, aż po konsekwencje. Została podjęta próba usytuowania tych motywów we właściwym mu kontekście teologicznym lub mitologicznym. W teosferze gniew przyjmuje konotacje przede wszystkim teomachijne z pewnym nawiązaniem do aspektów kosmogonicznych. Tymczasem w świecie ludzi gniew sytuuje się w kontekście do pewnego stopnia teofanicznym, w przypadku Anat, oraz rytualnym, w przypadku Athirat. Gniew bóstw wyraża jeden z aspektów relacji pomiędzy nimi i stanowi ponadto ważny atrybut wybranych bóstw.

Słowa kluczowe


Ugarit, gniew, Cykl Baala, Kirta, Aqhat, teosfera, antroposfera

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II