Open Journal Systems

Nauka św. Augustyna o gniewie Boga w "Enarrationes in Psalmos"

Bogdan Stanisław Czyżewski

Abstrakt


Temat gniewu Boga pojawia się bardzo często na kartach Pisam Świętego, zwłaszcza zaś w Księdze psalmów. Ciekawym źródłem, w którym próbuje się wyjaśnić ten biblijny problem jest obszerny komentarz św. Augustyna zatytułowany Enarrationes in Psalmos. Objaśnienia biskupa Hippony do poszczególnych psalmów mają formę kazań i pisanych pouczeń, które powstawały na przestrzeni wielu, bo około 30 lat. Św. Augustyn podejmując temat gniewu Boga w oparciu o psalmy skupia się na trzech istotnych zagadnieniach. Pierwsze związane jest z podaneim przyczyn tego gniewu, z których za najważniejszą biskup Hippony uznaje grzech człowieka. Następnie autor Objaśnień Psalmów zwraca uwagę na różnicę między gniewem Boga a gniewem człowieka. W przypadku Boga Jego gniew nigdy nie niszczy, przeciwnie, jest wezwaniem do nawrócenia i posiada rolę wychowawczą. Gniew człowieka, kiedy bywa nieopanowany, może prowadzić do zatracenia siebie i niszczenia innych, ponieważ pielęgnowany w ludzkim sercu przeradza się w nienawiść. W końcu św. Augustyn zastanawia się nad relacją gniewu Boga do Jego miłosierdzia i sprawiedliwości. Dochodzi do wniosku, że miłosierdzie zawsze bierze górę nad Bożym gniewem i sprawiedliwością, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek odwraca się od grzechu i staje się nowym człowiekiem zwróconym na Boga.

Słowa kluczowe


Augustyn; Objaśnienia Psalmów; gniew Boga; gniew człowieka; miłosierdzie; nawrócenie

Bibliografia


Źródła:

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, PL 36-37; Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów (tł. J. Sulowski) (PSP 37-42; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1986).

Opracowania:

Bardy G., Święty Augustyn. Człowiek i dzieło (tł. Z. Kobylańska) (Warszawa: PAX 1955).

Brzegowy T., Psałterz i Księga Lamentacji (Tarnów: Biblos 2007).

Jasiński A. S., Jahwe: Bóg gniewu czy miłosierdzia, Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65 rocznicę urodzin i 35 lecie pracy naukowej (red. P. Morciniec) (Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1996) (Opolska Biblioteka Teologiczna t. 10) 155-170.

Kamczyk W., Zagadnienie modlitwy w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 5 (2007) 19-110.

Lancel S., Saint Augustin (Paris: Fayard 1999).

Miggelbrink R., Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, (tłum. A. Wałęcki), „Myśl Teologiczna”, t. 49, Kraków 2005.

Praktyczny Słownik Biblijny (red. A. Grabner-Haider, tł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek) (Warszawa: PAX 1994).

Rondet H., „Essais sur la chronologie des Enarrationes in psalmos de saint Augustin”, Bulletin de littérature ecclésiastique 61 (1960) 111-127 i 258-286.

Rondet H., „Essais sur la chronologie des Enarrationes in psalmos de saint Augustin” (Suite), Bulletin de littérature ecclésiastique 65 (1964), 110-136.

Simonetti, Między dosłownością a alegorią (tłum. T. Skibiński), (Kraków: WAM 2000).

Słownik Teologii Biblijnej (red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk) (Poznań-Warszawa: Pallottinum 1982).

Sulowski J., Wstęp; Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów (PSP 37; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1986) 7-35.

Szymik S., „Nowy człowiek w Chrystusie: wybrane aspekty antropologii biblijnej”, Forum Teologiczne 10 (2009), 7-18.

Tupaj S., „Miłosierdzie Boże i miłosierdzie chrześcijanina w świetle <> św. Augustyna”, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 5 (2007) 111-206.

Witczyk H., Jahwe - Bóg gniewu czy miłosierdzia?, Żyjemy dla Pana (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio 2006) (Rozprawy i Studia Biblijne, nr 23) 364-381.

Zarb S., Chronologia Enarrationum S. Augustini in Psalmos (Valetta, Malta: St Dominic’s Priory 1948).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II