Open Journal Systems

"Gniew Boga" według św. Tomasza z Akwinu

Stanisław Zarzycki

Abstrakt


Autor wychodzi od pytania: Czy Bóg może się gniewać na człowieka?, i zmierza do odpowiedzi na kwestie „gniewu” Boga, wychodząc od zagadnienia poznania Boga. Bytowa odmienność Boga od człowieka są przyczyną tego, że o uczuciowości Boga, w tym o gniewie nie można mówić w sensie właściwym ale jedynie analogicznym do gniewu człowieka. Eksplikacja „gniewu” Boga domaga się zatem syntetycznego ukazania gniewu człowieka,  jego motywów, rodzajów i funkcji. W drugiej części artykuł ukazuje pojęcie „gniewu” Boga w sensie metaforycznym, przybliża jego przedmiot  i cel.  Objaśnia na czym polegał „gniew” Boga wobec pogan opierających się na mądrości ludzkiej, a następnie wobec Żydów pokładających ufność w wartości uczynków Prawa Mojżeszowego. Gniew Chrystusa zostaje ukazany w ramach tajemnicy wcielenia i realności człowieczeństwa Chrystusowego. W końcowej części artykuł przedstawia w jaki sposób św. Tomasz objaśniał „uśmierzenie”  „gniewu” Bożego przez akt zadośćuczynienia za grzechy ludzkości dokonany przez Chrystusa w Jego Mece i Ofierze i porównuje tę wykładnię „gniewu” Bożego ze stanowiskiem innych teologów.


Słowa kluczowe


poznanie Boga-Gniew Chrystusa –“Gniew” Boga – dobroć Boga – zadośćuczynienie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sources:

Aphraate Le Sage Persan, Exposés XI-XXIII (red. M.J. Pierre) (Sources Chretiennes 359; Paris: Cerf 1989) II.

Chronica Minora, Pars Tertia (red. I. Guidi – E.W. Brooks – J.B. Chabot) (CSCO 1; Paris: E Typographeo. Reipublicae 1903-1905).

Codex Ambrosianus. Translato Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fere VI photolithographice edita (red. A.M. Ceriani) (Milan: Pogliani 1876-1883).

Iosephus Flavius, Bellum judaicum (red. B. Niese) (Berlin: Weidmann 1895) VI; tł. polskie: Józef Flawiusz, Wojna żydowska, (tł. J. Radożycki) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza 1991).

Leontius Neapoleos, Sermones (PG 93,1597-1612) (Paris: J.-P. Migne 1865).

The Disputation of Sergius The Stylite Against a Jew (red. A.P. Hayman) (CSCO 338; Louvain: Secrétariat du CorpusSCO 1973).

The Disputation of Sergius The Stylite Against a Jew (red. A.P. Hayman) (CSCO 339; Louvain: Secrétariat du CorpusSCO 1973).

The Treatise of Dionysius bar Salibi Against the Jews (red. J. de Zwaan) (SSL 23; New Jersey: Gorgias Press 2010).

Trophees de Damas (PO 15,173-291) (Paris: Firmin-Didot 1920).

Secondary works:

Baumstark A., Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluss der christlisch – palästinensichen Texte (Bonn: A. Marcus und E. Weber 1922).

Chialá S., La perla dai molti riflessi (Magnano: Qiqajon 2014).

Delehaye H., Les saintes stylites (Brussels: Société des Bollandistes 1922).

Hayman A.P., „Introduction”, The disputation of Bergius The Stylite against Jew (red. A.P. Hayman) (CSCO 339; Louvain: Secrétariat du CorpusSCO 1973) 1*-77*.

Hayman A.P., „The biblical text in the Disputation of Sergius The Stylite against a Jew”, The Peshitta, its use in Literature and Liturgy. Papers Read at the Third Peshitta Symposium (red. B. ter Haar Romeny) (MPIL 15; Leiden – Boston: Brill 2006) 77-86.

Kottek H., Das sechste Buch das Bellum Judaicum (Berlin: Rosenstein & Hildesheimer 1886).

Moeberg A., The Book of Himyarites. Fragments of a hitherto unknown syriac work (Lund: Gleerup 1924).

Nebes N., „The Martyrs Of Najrān And The End Of The Himyar: On The Political History Of South Arabia In The Early Sixth Century”, The Qur'ān in Context: Historical and Literary Investigations Into the Qur'ānic Milieu (red. A. Neuwirth – N. Sinai – M. Marx) (Leiden: Brill 2010) 27-60.

Petersen R.H., Treatise of Dionysius Bar Salibhi against the Jews (Duke University 1964) [Doctoral Dissertation].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.