Open Journal Systems

Jezus zdjęty litością czy ogarnięty gniewem? Analiza Mk 1,41 w świetle argumentów z krytyki tekstu

Tomasz Bartłomiej Bąk

Abstrakt


Perykopa Mk 1,40-45 mówi o uzdrowieniu trędowatego. W wierszu 41 większość manuskryptów zawiera imiesłów splagcnisqei,j, charakteryzujący Jezusa jako zdjętego litością. Niektóre rękopisy, w tym Codex Bezae, zawierają odmienną lekturę: ovrgisqei,j, mówiącą o Jezusie ogarniętym gniewem. Która wersja od strony krytyki tekstu wydaje się bardziej prawdopodobna? Próby odpowiedzi na to pytanie podejmuje niniejszy artykuł. Zewnętrzna krytyka tekstu, wykluczenie ewentualnej zmiany transkrypcyjnej, a szczególnie argumenty płynące z wewnętrznej krytyki tekstu wskazują, iż lektura ovrgisqei,j o ogarniętym gniewem Jezusie, wydaje się wielce prawdopodobna.


Słowa kluczowe


Mk 1,40-45, Mk 1,41, splagcni,zomai, ovrgi,zomai, litość Jezusa, miłosierdzie, gniew Jezusa,

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.