Open Journal Systems

Gniew człowieka w Księdze Przysłów

Andrzej Jan Demitrów

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony analizom wypowiedzi Księgi Przysłów na temat gniewu człowieka. Po wstępnym przedstawieniu postawy gniewu człowieka, autor ukazał zasadnicze słownictwo, w postaci rzeczowników i czasowników, którym posłużyli się mędrcy Izraela dla oddania tej trudnej rzeczywistości. Następnie, w drugiej części artykułu, zostały omówione poszczególne sentencje, w jakich wzmiankowana jest reakcja gniewu. Cechą charakterystyczną dla Księgi Przysłów jest ukazanie postaw ludzkich paralelnie, stąd każda z sentencji zawiera także sugerowaną postawę, jaką trzeba podjąć, aby nie ulec negatywnej skłonności gniewu i zapalczywości. Częstotliwość podejmowanego zagadnienia, rozmaitość kontekstów społecznych, w jakich się pojawia, oraz wielka troska o pozytywną zmianę gniewnej skłonności w człowieku, świadczą o wadze i aktualności tematu.

Słowa kluczowe


Księga Przysłów; gniew; oburzenie; złość; zapalczywość

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.