Open Journal Systems

„Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę” (Ps 76,11)

Wojciech Węgrzyniak

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza egzegetyczna Ps 76,11, jednego z trudniejszych fragmentów Biblii. Studium składa się z pięciu etapów: 1) analizy manuskryptów hebrajskich, 2) wersji antycznych, 3) opinii egzegetów, 4) stanu współczesnych tłumaczeń, 5) próby syntezy, która zawiera propozycję trzech interpretacji wersetu bez konieczności zmiany tekstu hebrajskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.