Open Journal Systems

Piekło jako wyraz gniewu Bożego w doświadczeniu mistycznym Świętej Faustyny Kowalskiej

Jan Frąckowiak

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest zagadnieniu piekła jako wyrazu boskiego gniewu w doświadczeniach św. Faustyny Kowalskiej. Zauważamy, że przeżycia te są trojakiego rodzaju: przeżycia „nocy ciemnej”, towarzyszenie umierającym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie potępienia, jak również mistyczna wizja piekła. Analiza wspomnianych doświadczeń pozwala zauważyć, że celem orędzia o piekle nie jest zaspokojenie ludzkiej ciekawości na temat osób potępionych, ale intensywne zaangażowanie w troskę o zbawienie własne i innych grzeszników. Nie musi też być ono sprzeczne z nadzieją zbawienia dla każdego.


Słowa kluczowe


piekło; Faustyna Kowalska; gniew Boży

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.