Open Journal Systems

Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty

Krzysztof Smykowski

Abstrakt


Celem artykułu jest podjęcie teologicznomoralnej refleksji nad relacją człowieka wobec zwierząt mu towarzyszących, do których zalicza się psy, koty, niektóre gatunki ptaków, gryzoni i gadów. Badania interdyscyplinarne wskazują na pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzętami na psychiczny i emocjonalny rozwój człowieka. Należy podkreślić, że właściciel posiada moralny obowiązek opieki nad zwierzętami, która wyraża się poprzez zapewnienie im odpowiedniego pożywienia i właściwych warunków bytowania oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Współcześni ludzie jednak często nie wywiązują się właściwie z tych zadań. Nie brakuje przypadków okrucieństwa. Nierzadkie jest jednak także traktowanie zwierząt jak człowieka i otaczanie ich nieproporcjonalną troską, co budzić musi poważne zastrzeżenia moralne.

Słowa kluczowe


człowiek; teologia moralna; zwierzęta domowe; zwierzęta towarzyszące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


El-Jai J., „Dobrostan zwierząt w naukach humanistycznych i przyrodniczych”, Studia Ecologiae et Bioethicae 13/2 (2008) 183-190.

El-Jai J., „Rola bioetyki w kształtowaniu humanitarnego podejścia do zwierząt”, Zeszyty Filozoficzne 14-15 (2009) 225-234.

Empel W., „Dobrostan zwierząt”, Życie Weterynaryjne 71/3 (1996) 65-67.

Empel W., „O nierównym traktowaniu zwierząt”, Życie Weterynaryjne 84/11 (2008) 889-891.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015) (=LS).

Hendricks M., „O właściwą postawę wobec zwierząt”, L'Osservatore Romano (wydanie polskie) 22/10 (2001) 53-55.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (1995) (=EV).

Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 22002) (=KKK).

Kośmicki E., „Ukochane zwierzęta. Emocjonalne więzi pomiędzy człowiekiem a zwierzętami”, Wszechświat 98/3 (1997) 21-23.

Kulisiewicz B., Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Kraków: Impuls 22011).

Kurzeja A. – Godawa J., „Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa”, Chowanna 32 (2009) 85-96.

Linzey A, „Gli animali da compagna (pet)”, Fondamenti di bioetica animale (red. G. Russo) (Torino: Elledici 2007) 123-130.

Mamzer H., „Stary człowiek i pies”, Horyzonty Wychowania 14/32 (2015) 63-83.

Merkelbach B.H., Summna theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi. II. De virtutibus moralibus (Brugis: Desclée de Brouwer 101959).

Noldin H., Summa theologiae moralis. II. De praeceptis (Innsbruck: Verlag Felizian Rauch 301954).

Pawlik-Popielarska B., Terapia z udziałem psa (Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne "Via Medica" 2005).

Petrantoni G., „Il coinvolgimento degli animali da compagna nella cura dell’uomo (pet therapy)”, Fondamenti di bioetica animale (red. G. Russo) (Torino: Elledici 2007) 131-137.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

Połomski P., „Zwierzę w domu a przystosowanie dziecka do przedszkola”, Małżeństwo i Rodzina 2/4 (2002) 29-31.

Popielarska B., „Pies «terapeutyczny» – wspieranie procesu terapeutycznego dzieci o zaburzonym rozwoju za pomocą dogoterapii”, Psychologia rozwojowa 7/1 (2002) 81-86.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz (Warszawa: Difin 2015).

Sipowicz K. – Pietras T. – Najbert E., Dogoterapia (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016).

Smykowski K., „Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej”, Studia Bydgoskie 8 (2014) 77-88.

TNS Polska, Zwierzęta w polskich domach (Warszawa: TNS Polska 2014).

Vetulani J., „Być ludzkim wobec zwierząt laboratoryjnych”, Wszechświat 91/5 (1990) 49-52.

Wolniewicz B., „Eutanazja w świetle filozofii”, Edukacja Filozoficzna 23 (1997) 71-84.

Wróbel J., „Zwierzęta i ich prawa”, Prawa człowieka. W 60. Rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła (red. K. Jeżyna – T. Zadykowicz) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 79-103.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.