Open Journal Systems

W trosce o Matkę Ziemię. Zarys biblijnego tła encykliki „Laudato si’”

Anna Maria Wajda

Abstrakt


W artykule przedstawiono zarys biblijnego tła encykliki Laudato si’. Papież Franciszek koncentruje się zasadniczo w swoich rozważaniach na temat zagadnień biblijno-ekologicznych w drugim rozdziale niniejszej encykliki, zatytułowanym „Ewangelia stworzenia”. Według papieża teksty z Księgi Rodzaju odnoszące się do ludzkiej dominacji nad światem stworzonym nie mogą być rozumiane jako uzasadnienie dla nieokiełznanej eksploatacji natury. W prawdzie encyklika nie stara się oferować wyczerpującej prezentacji biblijnej teologii stworzenia, to jednak podkreśla ona znaczenie misji ludzi w świecie stworzonym przez Boga. Człowiek powinien być dobrym administratorem, gospodarzem, ogrodnikiem Ziemi, który troszczy się o jej dobrostan, aby ocalić przyrodę i planetę dla przyszłych pokoleń.


Słowa kluczowe


encyklika "Laudato si’", środowisko, ekologia biblijna, relacja o stworzeniu, antropocentryzm, przyroda

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II