Open Journal Systems

Kamienie w fundamentach Nowego Jeruzalem – analiza obrazu Ap 21,19-20

Joanna Nowińska

Abstrakt


Księga Apokalipsy św. Jana posługuje się licznymi terminami, przynależącymi do puli semantycznej świata stworzonego. Uwagę wśród nich przyciągają kamienie, z racji największego bogactwa rodzajowego. Włączone w obraz fundamentów Nowego Jeruzalem – Oblubienicy Baranka oddają bogactwo i różnorodność przejawów relacji Boga z człowiekiem. Ich lokacja wydaje się oddawać refleks intymności, ukrycia, głębi duchowej. Paleta barw, dostępna ludzkiej percepcji jedynie przy świetle, w konwencji Apokalipsy odsyła do Stwórcy, opisanego w porównaniu do złota, blasku, jaspisu, przejrzystości kryształu. Stopień bliskości z Nim warunkuje obszar odkrytego piękna. Aspekt wspólnotowy, oddany został wzmianką o imionach Apostołów na poszczególnych warstwach kamieni. Sekwencja wyakcentowana liczebnikami porządkowymi uwypukla harmonię i ład obecne w tej przestrzeni relacji. Co znamienne autor natchniony nie odsuwa tej ostatniej w przyszłość eschatologiczną, lecz zaprasza do odkrywania dziś, w rzeczywistości osobistego życia duchowego.

Słowa kluczowe


Apokalipsa; kamienie szlachetne; fundament; Bóg; obraz; miasto; oblubienica

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aune D.E., Revelation 17–22 (Word Biblical Commentary 52C; Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers 1998).

Baker E.W., The Eschatological Role of the Jerusalem Temple. An Examination of the Jewish Writings Dating from 586 BCE to 70 CE (Hamburg: Anchor Academic Publishing 2015).

Baranowski M., „Miasto zbudowane z drogocennych kamieni (Iz 54,11-12)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011) II, 584-600.

Beale G.K., The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, MI: Eerdmans Paternoster Press 1999).

Böcher O., „Niebiańskie Jeruzalem. Spostrzeżenia na temat eklezjologii i eschatologii Apokalipsy św. Jana”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 330-336.

Chrostowski W, Ogród Eden – zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory (Rozprawy i Studia Biblijne 1; Warszawa: Vocatio 1996).

Collins A.Y., The Apocalypse (Wilmington, NC: Michael Glazier 1979).

Draper J.A, „The twelve apostles as foundation stones of the heavenly Jerusalem and the foundation of the Qumran community”, Neotestamentica 22/1 (1988) 41-63.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015).

Friberg T., Analytical Lexicon to the Greek New Testament (BibleWorks 9.0).

Giblin C.H., The Book of Revelation. The Open Book of Prophecy (Collegeville, MN: The Liturgical Press 1991).

Gingrich F.W., Shorter Lexicon of the Greek New Testament (BibleWorks 9.0).

Heflik W. – Mrozek A. – Natkaniec-Nowak L. – Szczepanowicz B., Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych (Kraków: WAM 2005).

Homerski J., Księga Ezechiela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu 11/1; Poznań: Pallotinum 2013).

Jankowski A., Apokalipsa Świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Nowego Testamentu 12; Poznań: Pallotinum 1959).

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Series Biblica Paulina 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).

Krodel G.A., Revelation (Augsburg Commentary on the New Testament; Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House 1989).

Lemański J., Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).

Liddell H. – Scott R. – Jones J., Greek-English Lexicon (BibleWorks 9.0) (=LSJ).

Linke W., Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 18; Warszawa: Vocatio 2005).

Louw J.P. – Nida E.A., Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains (BibleWorks 9.0).

Mathewson D., „A Note on the Foundation Stones in Revelation 21.14,19-20”, Journal for the Study of the New Testament 25/4 (2003) 487-498.

Morris S., The International Bible Encyclopedia (BibleWorks 9.0).

Moulton J.H. – Milligan G., Vocabulary of the Greek Testament (BibleWorks 9.0).

Newman B.N., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament (BibleWorks 9.0).

Parchem M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica 1; Bydgoszcz: KRD 2013).

Pikor W., Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013).

Reader W.W., „The Twelve Jewels of Revelation 21:19-20: Tradition History and Modern Interpretations”, Journal of Biblical Literature 100/3 (1981) 433-457.

Rubinkiewicz R., „Apokaliptyka u progu ery chrześcijaństwa”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 51-59.

Siemieniec T., Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych 2; Kielce: Jedność 2012).

Szczepaniak M., Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie św. Jana (UAM Wydział Teologiczny Studia i Materiały 45; Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2001).

Szczepanowicz B., Ziemia Święta. Geografia biblijna (Kraków: WAM 2014).

Thayer H., Greek-English Lexicon of the New Testament (BibleWorks 9.0).

Tronina A., „«Dan – młody lew» (Pwt 33,22). Judeochrześcijańska tradycja o Antychryście”, Vox Patrum 55/30 (2010) 629-635.

Witkowski S., „Wielki Babilon” w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata (Kraków: La Salette 2012).

Witkowski S., Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21,1–22,5) jako opis niebiańskiego Kościoła (Rozprawy Doktorskie; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1999).

Wojciechowski M., Apokalipsa św. Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 22; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).

Wojciechowski M., Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 12; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.