Open Journal Systems

Orzeł i lew jako dwie przeciwstawne sobie siły czasów ostatecznych w IV Księdze Ezdrasza

Maria Elżbieta Miduch

Abstrakt


IV Księga Ezdrasza jest jedną z żydowskich apokalips apokryficznych, powstałych po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej. Jest ona teologiczną refleksją nad trudną rzeczywistością jaka stała się udziałem Żydów. Posługując się symbolami autor stara się przekazać odbiorcom, swoją wizję świata. Sięga on także po symbole zoomorficzne. Wizja orła i lwa, wpisuje się w koncepcję apokaliptyczną. Jest symbolicznym przedstawieniem siły zła, która w końcowym etapie dziejów zostanie pokonana prze mesjasza. Zoomorficzne symbole których używa autor, są łatwe do rozszyfrowania, szczególnie dla żydowskich czytelników I w. po Chr.


Słowa kluczowe


apokaliptyka; wizja orła i lwa; IV Księga Ezdrasza; apokryfy

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II