Open Journal Systems

Orzeł i lew jako dwie przeciwstawne sobie siły czasów ostatecznych w Czwartej Księdze Ezdrasza

Maria Elżbieta Miduch

Abstrakt


Czwarta Księga Ezdrasza jest jedną z żydowskich apokalips apokryficznych powstałych po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Jest ona teologiczną refleksją nad trudną rzeczywistością, jaka stała się udziałem Żydów. Posługując się symbolami, autor stara się przekazać odbiorcom swoją wizję świata. Sięga on także po symbole zoomorficzne. Wizja orła i lwa wpisuje się w koncepcję apokaliptyczną. Jest symbolicznym przedstawieniem siły zła, która w końcowym etapie dziejów zostanie pokonana przez mesjasza. Zoomorficzne symbole, których używa autor, są łatwe do rozszyfrowania, szczególnie dla żydowskich czytelników I wieku po Chrystusie.


Słowa kluczowe


apokaliptyka; wizja orła i lwa; IV Księga Ezdrasza; apokryfy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Box G.H., The Ezra Apocalypse (London: Isaac Pitman & Sons 1912).

Charles R.H., The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English (Oxford: Clarendon Press 1969).

Collins J.J., The Encyclopedia of Apocalypticism (New York, NY: Continuum 1999) I.

Collins J.J., Apocalypse. The Morphology of Gener (Missoula, MT: Scholar Press 1979).

Esler P., „The Social Function of 4 Ezra”, Journal for the Study for the New Testament 53 (1994) 99-123.

Gowan D.E., Eschatology of the Old Testament (Edinburgh: T & T Clark 2000).

Jędrzejewski S., „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 51/1 (1998) 29-35.

Lurker M., „Siedem”, Słownik obrazów i symboli biblijnych (red. M. Lurker) (Poznań: Pallottinum 1989).

Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Kraków: Enigma Press 1994).

Miduch M., Apokaliptyka żydowska o nadziei (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012).

Myers, J.M., I and II Esdras. Introduction, Translation and Commentary (New York, NY: Garden City 1974).

Parchem M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Bydgoszcz: KRD 2013).

Parchem M., Pisma Apokaliptyczne i testamenty (Kraków: Enigma Press 2010).

Parchem M., „Symbolika teriomorficzna w żydowskich pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni na przykładzie Księgi Daniela (Dn 7–8), Apokalipsy zwierząt (1Hen 85–90) i Czwartej Księgi Ezdrasza (4 Ezd 11–12)”, Studia Gdańskie 36 (2015) 17-44.

Parchem M., „Wprowadzenie do apokaliptyki”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Kraków – Mogilany: Enigma Press 2010) 21-114.

Rubinkiewicz R., „Apokaliptyka u progu ery chrześcijańskiej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 51-59.

Rubinkiewicz R., Apokryfy Starego Testamentu (Warszawa: Vocatio 1999).

Sacchi P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia: Paideia 1990).

Stone M., Ancient Judaism. New Visions and Views (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company 2011).

Stone M., Fourth Ezra. A Commentary on the Book of Fourth Ezra (Minneapolis, MN: Fortress Press 1990).

Stone M., „The Concept of the Messiah in IV Ezra”, Religions in Antiquity: Essays in Memory of E.R. Goodenough (red. J. Neusner) (Leiden: Brill 1968) 295-312.

Szczepanowicz B. – Mrozek A., „Lewiatan”, Atlas zwierząt biblijnych (red. B. Szczepanowicz – A. Mrozek) (Kraków: WAM 2007) 225-229.

Wajda A.M., Szkice z Biblijnego zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016).

Wirpszo K., „Zwierzęce formy strażników w egipskich księgach zaświatów”, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności (red. L. Kostuch – K. Ryszewska) (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006) I, 115-125.

VanderKam J.C., „Reflections on Early Jewish Apocalypses”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu (red. M. S. Wróbel) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

VanderKam J., Wprowadzenie do wczesnego judaizmu (Warszawa: Cyklady 2006).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.