Open Journal Systems

Perspektywy rozwoju ekologicznej hermeneutyki Biblii

Tomasz Twardziłowski

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie biblistom szerokiego spojrzenia na perspektywy rozwoju ekologicznej hermeneutyki Biblii, która obecnie cieszy się ogromną popularnością. Artykuł zbada, czy jest to jedynie zjawisko krótkotrwałe, czy też stanowi ważny trent w aktualnych badaniach. Współcześnie wyróżniamy trzy główne nurty tego podejścia interpretacyjnego. Ich teoretyczne i metodologiczne założenia różnią się punktem wyjścia i proponowanymi rezultatami w biblijnej interpretacji. Najbardziej rozpowszechniona forma apologetyczna często upraszcza i deformuje znaczenie tekstu nie dając przez to wiarygodnej odpowiedzi na pytania współczesnego czytelnika. Forma radykalna odchodzi od hermeneutyki w stronę dekonstrukcji Biblii i rekonstrukcji nowego, hipotetycznego tekstu. Forma neoortodoksyjna rokuje najlepsze nadzieję na dalszy rozwój tego podejścia. Pozwala odkrywać bogactwo samego tekstu i tradycji jego interpretacji oraz poszukiwać w tekście podstaw lepszego rozumienia właściwej relacji człowieka ze stworzonym światem w którym żyje i ma zostać zbawiony. Pozostaje mieć nadzieję, że proponowane studium poszerzy horyzonty badawcze w polskiej egzegezie.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II