Open Journal Systems

Świat stworzony drogą do poznania Boga (Rz 1,19-20)

Hubert Ordon

Abstrakt


W analizowanym tekście Rz 1,19-20 św. Paweł stwierdza, że ludzie są zdolni do poznania prawdziwego Boga i taką wiedzę faktycznie posiadają. Zdobywają tę wiedzę dzięki posiadanym naturalnym zdolnościom poznawczym oraz dostrzegalnym w świecie przyrody skutkom stwórczego działania Bożego. Poznanie to nie dokonuje się nie tylko na drodze logicznego wnioskowania przyczynowego, lecz także na drodze intuicji, czyli wewnętrznego doświadczenia, płynącego z refleksji nad różnorodnością istniejących bytów, potęgą sił przyrody, harmonią dostrzegalną w naturze, budzącą podziw mądrością, widoczną w konstrukcji otaczającego świata. 


Słowa kluczowe


św. Paweł; Księga Mądrości; List do Rzymian; poznanie Boga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumert N., Christus – Hochform von „Gesetz”. Übersetzung und Auslegung des Römerbriefes (Würzburg: Echter 2012).

Baasland E., „Cognitio Dei im Römerbrief”, Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 14 (1989) 185-218.

Byrne B., Romans (Sacra Pagina 6; Collegeville, MN: The Liturgical Press 1996).

Dunn J.D.G., Romans 1–8 (Word Biblical Commentary 38; Dallas, TX: Word Books 1988).

Fitzmyer J.A., Romans. A New Translation with Introduction and Comentary (Anchor Bible 33; New York, NY: Doubleday 1993).

Gignac A., L’Épître aux Romains (Commentaire Biblique NT 6; Paris: Cerf 2014).

Gignac A., „The Enunciative Device of Romans 1:18–4:25: A Succession of Discourses Attempting to Express the Multiple Dimensions og God´s Justice”, Catholic Biblical Quarterly 77 (2015) 481-502.

Haacker K., Der Brief des Paulus an die Römer (ThHNT 6; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2012).

Keck L.E., „Romans 1:18-23”, Interpretation 40 (1986) 402-406.

Légasse S., L´Épître de Paul aux Romains (Lectio divina 10; Paris: Cerf 2002).

Lohse E., Der Brief an die Römer (Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT 4; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003).

Moń R., „Etyka objawiona a naturalna w Rz 1,18-32”, Studia Theologica Varsaviensia 17/2 (1979) 65-80.

Paciorek A., „Poganie «przed Chrystusem» według Listu do Rzymian 1–2”, Tarnowskie Studia Teologiczne 13 (1994) 207-228.

Poniży B., „Poznanie Boga na podstawie Księgi Mądrości 13,1-9”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 34 (1981) 97-105.

Pytel J.K., „Samookazanie się Boga przez stworzenie świata (Rz 1,20)”, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997) 277-284.

Rafiński G., „Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian”, Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (red. J. Frankowski, S. Mędala) (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1997) IX, 290-380.

Romaniuk K., Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST 8/3; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1969).

Romaniuk K., „Księga Mądrości w Nowym Testamencie”, Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (K. Romaniuk) (PŚST 8/3; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1969) 245-260.

Romaniuk K., List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚNT 6/1; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1978).

Schlier H., „Die Erkenntnis Gottes nach den Briefen des Apostels Paulus”, Aufsätze zur Biblischen Theologie (red. H. Schlier) (Leipzig: St. Benno-Verlag 1968) 187-205.

Schlier H., Der Römerbrief (HThKNT 6; Freiburg – Basel – Wien: Herder Verlag 1977).

Schmithals W., Römerbrief. Ein Kommentar (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1988).

Stuhlmacher P., Der Brief an die Römer (NTD 6; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998).

Świerczek E., „Poznanie Boga według Pisma Świętego. Czy Mdr 13,1-9 i Rz 1,18-23 oraz późna tradycja żydowska uzupełniają ogólną naukę biblijną na temat poznania Boga?” Przewodnik Katolicki 11-12 (2007-2008) 25-47.

Wolter M., Der Brief an die Römer (EKK 6/1; Neukirchen-Vlyun: Neukirchener Verlag 2014).

Woyke J., „«Sie vertauschten die Wahrheit über Gott mit der Lüge… »‘Anti-Kosmotheismus’ im Römerbrief des Paulus?”, Schöpfung, Monotheismus und fremde Religionen. Studien zu Inklusion und Exklusion in den biblischen Schöpfungsvorstellungen (red. L Bormann) (Biblisch-Theologische Studien 95; Neukirchen-Vlyun: Neukirchener Verlag 2002) 149-184.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.