Open Journal Systems

Żaby w Biblii na tle innych antycznych tradycji

Łukasz Laskowski

Abstrakt


Tekst analizuje obecność żab w Biblii na tle ich symboliki antycznej. Pozwala ona bowiem lepiej dostrzec podobieństwa i różnice między tekstem biblijnym a kulturowym środowiskiem narodów ościennych wobec Żydów. W historii Wyjścia żaby są wykonawcami kary Bożej. Septuaginta dokonuje interpretacji ściślej wiążąc żaby z działaniem Boga zapewne wskutek związku tych zwierząt z magią. Reinterpretacja drugiej plagi w księgach dydaktycznych Starego Testamentu ma charakter aktualizującej modlitwy. W Nowym Testamencie żaby pojawiają się jedynie w Apokalipsie w kontekście demonologicznym w niejasnym i prawdopodobnie związanym z magią kontekście. Jako zwierzęta nieczyste służą zobrazowaniu działania złych duchów.


Słowa kluczowe


żaby, Wyjście, bałwochwalstwo, magia, druga plaga, Psalmy, Księga Mądrości, Apokalipsa św. Jana Frogs, Exodus, idolatry, magic, second plague, Psalms, Book of Wisdom, Book of Revelation

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II