Open Journal Systems

Czym Mojżesz rozgniewał Boga? Problem przyczyny gniewu Bożego w narracji Wj 4,24-26

Dawid Mielnik

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest ocena najważniejszych propozycji egzegetów usiłujących wytłumaczyć przyczynę gniewu Bożego w narracji Wj 4,24-26. Autor przywołał i omówił cztery rozwiązania proponowane przez badaczy, które odniósł do omówionych we wcześniejszej części opracowania trudności generowanych przez kontrowersyjną perykopę. W świetle przeprowadzonych w pracy analiz należy stwierdzić, że żadne z przywołanych rozwiązań nie udziela zadowalających odpowiedzi na postawiony problem. W przypadku każdej propozycji bowiem pewne trudności pozostają nierozwiązane. Nie zmienia to jednak tego, że najlepszym wyjaśnieniem przyczyny gniewu Bożego wydaje się być odwołanie do nieobrzezania któregoś z bohaterów narracji. Chociaż ta propozycja słabo wpisuje się w kontekst perykopy, to jednak najlepiej radzi sobie z wewnętrznymi napięciami opowiadania.


Słowa kluczowe


obrzezanie; Mojżesz; Sefora; gniew; zabójstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen R.B., „The «Bloody Bridegroom» in Exodus 4:24-26”, Bibliotheca Sacra 153 (1996) 259-269.

Ambrosius, In Psalmum David CXVIII Expositio (PL 15,1197-1526).

Augustinus, Epistolae (PL 33,61-1094).

Augustinus, Quaestiones veteris et novi testamenti (PL 35,2214-2386).

Augustinus, Quaestionum in Heptateuchum Libri Septem (PL 34,547-824).

Baranowski M., „Dlaczego Bóg chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24)?”, Katecheta 57/7-8 (2013) 76-78.

Childs B.S., The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary (Louisville, KY: Westminster John Knox Press 2004).

Craghan J.F., Exodus (Collegeville, MN: Liturgical Press 1985).

Dumbrell W., „Exodus 4:24-26: A Textual Re-Examination”, The Harvard Theological Review 65 (1972) 285-290.

Embry B., „The Endangerment of Moses: Towards a New Reading of Exodus 4:24-26”, Vetus Testamentum 60 (2010) 177-196.

Epiphanius, Panarion (PG 41,173-1200; PG 42,9-832).

Frolov S., „The Hero as Bloody Bridegroom: On the Meaning and Origin of Exodus 4,26”, Biblica 77 (1996) 520-523.

Gregorius Nyssenus, De vita Moysis (PG 44,297-430); tł. polskie: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza (tł. S. Kalinkowski) (Źródła Myśli Teologicznej 50; Kraków: WAM 2009).

Herodotus, Historiae; tł. polskie: Herodot, Dzieje (tł. S. Hammer) (Warszawa: Czytelnik 2004).

Hippolytus, Commentarius in Danielem; za Hippolyte, Commentaire sur Daniel (tł. M. Lefèvre) (Sources chrétiennes 14; Paris: Cerf 1947).

Kłoczkowski A., „Dlaczego Bóg chciał zabić Mojżesza?”, Biblia krok po kroku 2/10 (2010) 9.

Lemański J., „Czy Jahwe rzeczywiście chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24-26)?”, Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. M. Rosik) (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2005) 287-307.

Lemański J., Księga Wyjścia. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).

Lemański J., „Szatan i inni. Kilka uwag o demonologii Starego Testamentu”, Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. Bernarda Wodeckiego SVD w 50. rocznicę święceń kapłańskich (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio 2001) 165-190.

Łach S., Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Starego Testamentu 2; Poznań: Pallottinum 1964).

Malina A., „Dlaczego Bóg chciał zabić Mojżesza? Egzegeza w kontekście Wj 4,24-26”, Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata (red. A. Reginek – G. Strzelczyk – A. Żądło) (Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2009) 218-229.

Maller A.S., „The Bridegroom of Blood”, Jewish Bible Quarterly 21/2 (1993) 94-98.

Murphy R.E., The Book of Exodus (New York: Paulist Press 1962) I.

Origenes, Commentarium in epistolam beati Pauli ad Romanos (PG 14,837-1292); tł. polskie: Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian. Cz. 1 (tł. S. Kalinkowski) (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 57; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1994).

Origenes, Contra Celsum (PG 11,637-1632).

Plastaras J., The God of Exodus (Milwaukee, WI: Bruce 1966).

Propp W.C., Exodus 1–18. A New Translation with Introduction and Commentary (New York, NY – London: Doubleday 1999).

Propp W.H. „That Bloody Bridegroom (Exodus IV 24-6)”, Vetus Testamentum 43/4 (1993) 495-518.

Robinson B.P., „Zipporah to the Rescue: A Contextual Study of Exodus IV 24-6”, Vetus Testamentum 36/4 (1986) 447-461.

Smith H.P., „Ethnological Parallels to Exodus iv. 24-26”, Journal of Biblical Literature 25/1 (1906) 14-24.

Tertullianus, Liber adversus Judaeos (PL 2,595-642).

Van Seters J., The Life of Moses. The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers (Kampen: Kok Pharos 1994).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.