Open Journal Systems

Obraz świata po potopie według Rdz 8,22

Krzysztof Napora

Abstrakt


Wobec rozmachu majestatycznego opisu zakończenia potopu zawartego w 9,1-17, uznawane tradycyjnie za dzieło redaktora jahwistycznego zakończenie kataklizmu opisane w Rdz 8,20-22 bywa niekiedy traktowane jedynie zdawkowo w literaturze biblijnej, jako mające znaczenie drugorzędne. W niniejszym opracowaniu, koncentrując się zapowiedzi Boga dotyczącej świata po potopie pragniemy ukazać głębię teologicznej refleksji autora biblijnego. W jego ujęciu obietnica Boga zawarta w Rdz 8,22 nie ogranicza się do czysto temporalnej reorganizacji kosmosu po wydarzeniu potopu, ale przywołuje zasady pierwotnej organizacji świata, określone przez Boga w dziele stworzenia.

Słowa kluczowe


Rdz 8,22; opowiadanie o potopie; kalendarz; Kalendarz z Gezer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albright W.F., „The Gezer Calendar”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 92 (1943) 16-26.

Andersen F.I., The Sentence in Biblical Hebrew. Janua linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata (Series practica 231; Hague: Mouton 1974).

Brueggemann W., „Kingship and Chaos (A Study in Tenth Century Theology)”, Catholic Biblical Quarterly 33 (1971) 317-332.

Cassuto U., From Noah to Abraham. Genesis VI 9–XI 32 with Appendix: A Fragment of Part III (Publications of the Perry Foundation for Biblical Research in the Hebrew University of Jerusalem; Jerusalem: The Magnes Press 1964).

Cassuto U., „The Gezer Calendar and its Historical-Religious Value”, Biblical and Oriental Studies (Eds. U. Cassuto – I. Abrahams) (Publications of the Perry Foundation for Biblical Research in the Hebrew University of Jerusalem; Jerusalem: Magnes Press 1975) II, 211-228.

Cohen M.E., The Cultic Calendars of the Ancient Near East (Bethesda, MD: CDL Press 1993).

Donner H. –Röllig W. – Rössler O., Kanaanäische und aramäische Inschriften (Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag 1962-1964) (=KAI).

Driver G.R., „Studies in the Vocabulary of the Old Testament IV”, The Journal of Theological Studies 33 (1932) 38-47.

Gardner B.K., The Genesis Calendar: The Synchronistic Tradition in Genesis 1–11 (Lanham, MD: University Press of America 2001).

Gentry P.J. –Wellum S.J., Kingdom Through Covenant. A Biblical-Theological Understanding of the Covenants (Wheaton, IL: Crossway 2012).

Hallo W.W, The Context of Scripture: Monumental Inscriptions from the Biblical World (Leiden: Brill 2000).

Hausmann J., „קַיִץ qayiṣ”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J Botterweck – H. Ringgren – H.-J. Fabry) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2004) XIII, 24-26.

Hausmann J., „קָצַר qāṣar I; קָצִיר qāṣîr”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J Botterweck – H. Ringgren – H.-J. Fabry) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2004) XIII, 99-104.

Jacob B., Das erste Buch der Tora: Genesis (Giessen: Schocken 1934).

Kramer S.N., History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Man’s Recorded History (Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1981).

Kramer S.N., The Sumerians: Their History, Culture, and Character (Chicago, IL: The University of Chicago Press 1963).

Kutsch E., „חרף ḥrp I”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J Botterweck – H. Ringgren) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1986) V, 203-209.

Landsberger B., „Schwierige akkadische Wörter. 2. 'Früh' und 'spät'”, Archiv für Orientforschung 3 (1926) 164-72.

Laskowski Ł., Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (Studia Biblica Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST 1.1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013).

Lemański J., „Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza (Rdz 8,20-22; Rdz 9,1-17)”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 48/3 (2005) 39-58.

Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj (Studia Biblica 4; Kielce: Verbum 2002).

Lidzbarski M., „The Old Hebrew Calendar-Inscription from Gezer”, Palestine Exploration Fund 41 (1909) 194-195.

Nieahaus J.J., Biblical Theology: The Common Grace Covenants (Wooster, OH: Weaver Book Company 2014).

Preuss H.D., „זָרַע zāraʽ; זֶרַע zeraʽ”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J Botterweck – H. Ringgren) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1981) IV, 143-162.

Renz J.. Die Althebräischen Inschriften. Teil 1. Text und Kommentar (Handbuch der Althebräischen Epigraphik 1; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995).

Talmon S., „The Gezer Calendar and the Seasonal Cycle of Ancient Canaan”, Journal of the American Oriental Society 83 (1963) 177-187.

Vincent L.H., „Mélanges: II. Un calendrier agricole israélite”, Review biblique 18 (1909) 243-269.

Von Soden W. – Bergman J. – Sæbø M.. „יוֹם yôm; יוֹמָם yômām; יוֹם יהוה yôm YHWH”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J Botterweck – H. Ringgren) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1990) VI, 7-32.

Wenham G.J., Genesis 1–15 (WBC 1;Waco, TX: Word Books 1987).

Westermann C., Genesis 1–11 (A Continental Commentary; Minneapolis, MN: Fortress 1994).

Wirgin W., „The Calendar Tablet from Gezer”, Eretz-Israel 6 (1960) 9*-12*.

Young I.. „The Style of the Gezer Calendar and some ‘Archaic Biblical Hebrew’ Passages”, Vetus Testamentum 42 (1992) 362-375.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.